Nummer: 1 - Jacqueline Willemsen - Post

Woonplaats: Vollenhove

Jacqueline Willemsen 64 jaar, sinds 15 december 1975 getrouwd met Wim, moeder van 2 dochters en sinds 24 februari 2018 trotse oma van Sara Jacqueline.

Ik ben geboren en opgegroeid in Vollenhove, ons gezin bestond uit 7 personen, 5 kinderen waarvan ik nummer 4 was. In mijn opvoeding het besef van waarden en normen meegekregen. In de eerste jaren van ons huwelijk hebben we in Ens gewoond. Doordat Wim van baan veranderde kwamen we terug in Vollenhove. We voelen ons hier thuis.

Ik ben belijdend lidmaat van de Hervormde Gemeente Vollenhove. Het geloof en de kerk nemen een belangrijke plaats in mijn leven in. Het geloof geeft mij steun en houvast voor mijn dagelijks handelen. Jaren heb ik deel uitgemaakt van de kerkenraad, als ouderling en als scriba.

Ook ben ik al jaren werkzaam als Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

Toen ik in 2000 door de CPB benaderd werd om op de lijst te staan, was dit voor mij niet zomaar ja. Ik was net weer benoemd in de kerkenraad. De verkiezingsuitslag maakte, dat ik het vertrouwen van de kiezers kreeg door in de gemeenteraad gekozen te worden.

Vanaf 2001 maak ik deel uit van de gemeenteraad. Voor mij een vak, geen vrijetijdsbesteding. Makkelijk benaderbaar voor de inwoners van Steenwijkerland, proberen om vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Een lokale partij, dicht bij de burgers en een eigen verantwoordelijkheid voor doen en laten. Geen beïnvloeding door een landelijke lijn.

Ik spreek de wens uit, dat wij ook de komende 4 jaar weer het mandaat van de kiezers krijgen, en in coalitie verband de ingezette lijn voort te zetten voor een sterk en leefbaar Steenwijkerland.

SAMEN KUNNEN WE MEER!