Nummer: 3 - Ludwig Lassche

Woonplaats: Blokzijl

Ik ben Ludwig Lassche: 67 jaar, getrouwd met Klaasje, en reeds 46 jaar woonachtig aan de prachtige havenkolk van Blokzijl. Wij hebben twee kinderen, een dochter en een zoon, en drie kleinzonen.

Na ruim 47 jaar in dienst te zijn geweest bij de Rabobank, en waarbij ik in diverse functies werkzaam ben geweest en in vele kernen heb gewerkt, stond voor mij altijd de klant voorop.

In de vrije tijd die er nog over bleef, heb ik mij destijds voor diverse besturen ingezet t.w. penningmeester van de christelijke school “De Schutsluis”, de VVV, Plaatselijk Belang, Evenementencommissie, Museum “Het Gildenhuys”, Commissie “Herstel Kerk en Toren” enz. en voor enkele hiervan ben ik nog steeds bestuurslid.

Voor al deze activiteiten, ben ik in 2000 koninklijk onderscheiden, en enkele jaren daarna benoemd als Ereburger van Blokzijl.

Ik ben raadslid sedert 2014 voor de CPB en heb mij na mijn pensionering, 3 jaar geleden ingezet voor o.a. de vrijwilligersorganisatie “STAVIB”; Stichting Aangepast Vervoer In de (voormalige) gemeente Brederwiede. Het geeft mij heel veel voldoening om met name mensen te helpen die vastlopen in o.a. de administratieve rompslomp en dan vooral financieel. En tevens maak ik mij sterk om met name voor de kleinere kernen het voorzieningenniveau zoveel mogelijk op peil te houden, dit in samenwerking met de reeds aanwezige vrijwilligersorganisaties, want ook mijn standpunt is “Samen kunnen wij meer”

Wij wonen met z’n allen in een prachtig gebied, waarbij met name ons Nationale Park Weerribben-Wieden gekoesterd moet worden, samen met de huidige terreinbeheerders en de vele vrijwillige rietsnijders, moeten wij er wat moois van maken. Het gebied verdient dit.

Ook de andere sectoren w.o. toerisme, bedrijven, en agrarisch enz. moeten wij in de komende periode veel aandacht geven.
Want:
Samen kunnen wij meer!