Nummer: 6 - Luuk Bos

Woonplaats: Vollenhove

Ik ben Luuk Bos, 46 jaar, getrouwd met Mieke, geboren in Blokzijl en nu 21 jaar woonachtig in Vollenhove. Al bijna 20 jaar werkzaam als productmanager van telecomproducten bij Tiptel in Almere.

In Vollenhove onder andere actief als badmintonner bij de lokale badmintonclub, wagenbouwer bij een corsowagen en vrijwilliger bij diverse evenementen. Afgelopen zomer ben ik benaderd om op de lijst van de CPB te komen. Ik heb altijd al veel belangstelling gehad voor de (lokale) politiek, maar er eigenlijk nooit eerder over nagedacht om zelf actief bezig te gaan. Deze uitdaging wil ik graag aangaan, omdat de CPB een lokale partij is met veel aandacht voor de inwoners.
 

Er is terecht veel oog voor bepaalde groepen in de samenleving: voor jongeren (jeugdzorg), ouderen (thuiszorg), boeren en riettelers (natuur/ agrarische sector). Deze thema’s willen we met elkaar aanpakken want: Samen kunnen we meer!​

Ik wil mij graag inzetten voor de alledaagse dingen die de inwoners van Steenwijkerland bezighouden: het (sport)verenigingsleven, de leegstaande (bedrijfs)panden, het onderhoud van groenvoorziening, wegen, trottoirs en fietspaden, het openhouden van de zwembaden in de gemeente en een mobiel gemeentekantoor dat in de avond open is (of filialen in de kernen).

 

De plek waar je woont is belangrijk, daarom willen we als CPB het historische karakter van Steenwijkerland versterken en behouden met oog voor plaatselijke evenementen en (oudejaars) tradities.

 

Bij de CPB zetten wij ons in voor financiële ondersteuning van burgerinitiatieven om deze zaken te realiseren, want: Samen kunnen we meer!