top of page
Zoeken

Oud papier in voormalig Brederwiede financieel interessanter voor de inzamelende verenigingen.


Onlangs heeft de CPB vragen gesteld over de opbrengst van oud papier in voormalig Brederwiede. Sinds vele jaren ontvangen de inzamelende verenigingen niet de marktprijs maar een garantieprijs van 34 euro per ton. Nu de prijs van oud papier sterk gestegen is kunnen de verenigingen in voormalig Brederwiede hier ook van profiteren. Binnenkort ontvangen ze van de gemeente een nieuwe overeenkomst voor het inzamelen en daarmee zijn alle verenigingen vrij om een andere papierinzamelaar/verwerker te contracteren schrijft het College. Concreet houdt dit in dat bij het binnenkort aangaan van een nieuwe overeenkomst, de verenigingen kunnen onderhandelen met de ROVA over een betere prijs of anders overstappen naar een marktpartij die een betere prijs garandeert.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page