Nummer: 2 - Ronnie Lassche

Woonplaats: Sint Jansklooster

Langs deze weg zal ik mij even kort aan u voorstellen. Ik ben 45 jaar, getrouwd met Anja en de trotse vader van een dochter en een zoon. Afkomstig uit en woonachtig in het buitengebied van Sint Jansklooster, opgegroeid op een melkveehouderijbedrijf en mijn hele leven al werkzaam in het agrarische bedrijfsleven. Momenteel in de rol als bedrijfsleider bij een landbouwmechanisatiebedrijf in Genemuiden.

Sinds 2014 actief in de gemeenteraad voor de CPB, daarvoor mocht ik actief zijn in een aantal besturen zoals het plaatselijke bloemencorso, de sportvereniging, de kerk en plaatselijk belang. Het laatste half jaar heb ik mij, samen met vele anderen, succesvol ingezet als ambassadeur voor breedband internet voor het buitengebied.

In 2014 mocht ik de CPB lijst aanvoeren, als nieuweling kijk ik daar met een goed gevoel op terug. Met een goede voorbereiding is het mogelijk om in één keer lijsttrekker te worden en in te stromen in de gemeenteraad. We mochten groeien van 3 naar 4 zetels en namen zitting in het college. In goed onderling overleg heb ik daarna bewust een stap terug gedaan. Een gezin een fulltime baan en een rol als fractievoorzitter was voor mij niet te combineren. Ook vond ik dat ik als nieuweling in de raad mijzelf moest ontwikkelen. Jacqueline Willemsen heeft deze rol met succes op zich genomen, het is voor mij dan ook logisch en meer dan terecht dat ze onze lijst aanvoert.

Verantwoordelijkheid nemen en actief deelnemen aan de maatschappij is iets wat ik graag mag doen en ook hoop te mogen blijven doen. Naast het feit dat het nodig is dat mensen zitting nemen in een organisatie kan ik genieten van het bestuurswerk de omgang met elkaar, het leggen van contacten en het bereiken van beoogde doelstellingen.

Dat is ook wat ik graag mag doen in de gemeenteraad, samen doelen bereiken, zaken doen, een organisatie goed neerzetten. Zaken onder de aandacht brengen en in de uitvoering in gang zetten. Het college scherp houden door vragen te stellen en succesvol moties in te dienen. De afgelopen 4 jaar heb ik dit regelmatig gedaan in samenspraak met de fractie. Voor mij is het raadslidmaatschap actief zijn en hard werken en niet alleen de laatste twee maanden voor de verkiezingen.

Weten wat er in de samenleving speelt, je verplaatsen in de beleving van mensen. Dat vertalen in de raadszaal en ik kan u vertellen dat is een hele uitdaging.

Een goed voorstel ongeacht van wat voor partij of persoon kan rekenen op mijn ondersteuning. In de politiek moet je in mijn beleving elkaar het succes gunnen en altijd het belang van de inwoners van de gemeente in ogenschouw nemen. Een goed voorstel is in mijn ogen een voorstel wat goed uit te leggen valt aan de inwoners van Steenwijkerland en waar het overgrote deel zich in kan vinden.

Zaken waar ik mij de afgelopen jaren mee bezig heb gehouden zijn, woningbouw, industrieterreinen, bestemmingsplannen, het buitengebied, agrarische ontwikkelingen, natuurbeheer en de rietteelt. Daarnaast de zaken die spelen in en rondom Steenwijk. Wat ik fijn vond en vind is dat mensen mij persoonlijk aanspreken en zo zaken aandragen die voor verbetering vatbaar zijn. Als raadslid moet je je laten zien en benaderbaar zijn. Dat probeer ik zo goed mogelijk te doen.

Ik ben goed bekend met alle kernen van Steenwijkerland en het mij zo dierbare buitengebied, met haar prachtige kernen. Mocht ik weer verkozen worden dan zal ik mij met volle overgave en plezier inzetten voor alle inwoners in Steenwijkerland. U bent aan zet, laat uw stem gelden. Samen kunnen we meer!