Speerpunt 1:

 

Ruim baan en financiële ondersteuning voor burgerinitiatieven, want: Samen kunnen we meer!

=

 

Programma 2018-2022 'Samen kunnen we meer!'

4.1 Participatie = Samen kunnen we meer!

“We gaan van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij”, zei Koning Willem Alexander in zijn eerste troonrede. Participeren is actief deelnemen, en dat is waar iedere Nederlander recht op heeft. Je niet buitengesloten voelen maar volwaardig deelnemen aan de maatschappij waar je deel van uitmaakt. Samen met actieve inwoners willen we vorm geven aan de samenleving, want: Samen kunnen we meer!

De CPB wil dat inwoners worden betrokken bij plannen van de gemeente (burgerparticipatie). Maar we vinden het nog belangrijker dat onze inwoners zelf plannen maken. Als gemeente moeten we kijken hoe we deze plannen kunnen ondersteunen (overheidsparticipatie). Op die manier kunnen we de kennis en kunde van onze inwoners inzetten om goede plannen te maken, waarvoor ook draagvlak bestaat. De ondersteuning door de gemeente kan zijn: kennis, financiën of faciliteiten. Wij vinden dat daarvoor een fonds (bijvoorbeeld €.500.000,= per jaar) in het leven geroepen moet worden voor cofinanciering van plannen van inwoners, want: Samen kunnen we meer!

Zelfredzaamheid en uitgaan van eigen kracht zijn begrippen die bij de participatiesamenleving passen. Maar hoe gaat dit wanneer je een kwetsbare burger bent of gevlucht bent voor oorlogsgeweld? Wie stimuleert je om je inburgeringscursus succesvol af te ronden, zoals van een statushouder verwacht wordt? En op wie kun je terugvallen wanneer je er zelf niet uitkomt? Gelukkig zijn er veel mensen die zich inzetten voor de maatschappij. Dit moeten we eigenlijk allemaal doen want dan hebben we pas een echte participatiemaatschappij. Wanneer je hulp en ondersteuning geeft kun je die ook ontvangen wanneer je zelf deze hulp nodig bent. Want vrijwilligerswerk is onbetaalbaar. Vrijwilligers kunnen blijven rekenen op onze ondersteuning, want: Samen kunnen we meer!

Voor het volledige programma 2018-2022 'Samen kunnen we meer!' klik hier.