Speerpunt 3:

 

Recreatie en toerisme zijn van groot economisch belang.

=

 

Programma 2018-2022 'Samen kunnen we meer!'

6.11 Toerisme en recreatie


Als regio moeten we strategie en beleid beter op elkaar afstemmen, want niet elke gemeente in de regio kan een aantrekkelijk winkelaanbod bieden met regionale aantrekkingskracht. Steden, dorpen en kernen moeten beter kijken naar hun eigen rol in de regio en in het land. De ene kern kan zich bijvoorbeeld profileren als wellnesshotspot, terwijl de andere kern zich als bruisende binnenstad richt op de beleving voor de consument, of juist een cluster wordt van kennisinstellingen en innovatieve ondernemers. Toerisme en recreatie zijn belangrijke pijlers waarop de economie in onze gemeente draait. Deze pijlers moeten verder ontwikkeld en benut worden, waarbij sprake moet zijn van een samenhangende aanpak. Een goed contact met de overkoepelende organisaties die zich bezighouden met de recreatieve mogelijkheden van Steenwijkerland is voor ons van essentieel belang. Hierdoor kan Steenwijkerland als wandel-, fiets- en waterrecreatiegemeente nog beter op de kaart worden gezet. De zwembaden moeten behouden blijven omdat zij een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in onze waterrijke gemeente leveren. Ook zijn wij voor uitbreiding van recreatieve voorzieningen rondom de meren met name een uitbreiding van strandjes en inlaatplaatsen (trailerhellingen).


Winkelstraten en winkelcentra zijn het kloppend hart van onze steden, dorpen en kernen. De detailhandel zorgt voor sociale veiligheid en aantrekkingskracht voor burgers en toeristen. Wij willen samenwerken met de ondernemers zodat de leefbaarheid en werkgelegenheid gewaarborgd blijft. Hierbij is het van belang dat er voldoende gratis parkeerruimte is voor auto, motor, scooter en fiets. Structurele leegstand moet voorkomen worden door winkelpanden te renoveren, te slopen of een nieuwe bestemming te geven.


Ook de horeca is in onze regio van groot van belang: de gemeente Steenwijkerland telt rond de 120 horecabedrijven. De horeca is niet alleen van belang voor eigen inwoners, maar fungeert ook als belangrijke trekker voor binnenlandse en buitenlandse bezoekers en toeristen. Deze sector is van grote maatschappelijke betekenis:

zij draagt als ‘de huiskamer van de samenleving’ bij aan welzijn en verbinding tussen mensen.
Wij zijn ons bewust van het spanningsveld tussen natuurontwikkeling en recreatie. Maar ook van het spanningsveld tussen ondernemer en inwoners in toeristische

Voor het volledige programma 2018-2022 'Samen kunnen we meer!' klik hier.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

© 2018 Designed by CPBsteenwijkerland