Speerpunt 4:

 

Aantrekken van nieuwe bedrijven door een aantrekkelijk vestigingsklimaat en snelle procedures.

=

 

Programma 2018-2022 'Samen kunnen we meer!'

7.2 Ondernemerschap


Steenwijkerland kent veel ondernemers. De gemeente heeft de laatste jaren actief ingezet op contact met het ondernemersplatform. Veel groeperingen zijn hierin vertegenwoordigd zoals Business Club Steenwijkerland, Giethoorn Onderneemt, Vollenhoofsch Ondernemers Collectief, Koninklijke Horeca Nederland, LTO Noord afd. Steenwijkerland, Zelfstandig met Elkaar en Steenwijk Vestingstad. De CPB vindt dat dit beleid moet worden voortgezet. Daarom willen we dat de gemeente blijft werken met bedrijvencontactfunctionarissen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor vragen en dat zorgt voor een goed contact. Daarnaast moeten we het gunstige vestigingsklimaat voor nieuwe ondernemers behouden. Industrieterreinen waar vestigingsmogelijkheden zijn met goede voorzieningen en een gunstige grondprijs moeten daarom beschikbaar blijven.


7.3 Bedrijfsleven, middenstand en industrie


Geleidelijk komen we uit de economische crisis die de werkgelegenheid sterk geraakt heeft. Nog steeds liggen in onze gemeente de banen niet voor het oprapen. De CPB vraagt aandacht voor de bestrijding van (jeugd)werkloosheid en het creëren van werkgelegenheid. Ontwikkeling van bedrijfsleven en industrie is daarom van vitaal belang. De gemeente is verantwoordelijk voor het snel, goed en gemakkelijk afhandelen van de aanvragen en het verlenen van vergunningen om tijdsverlies tot een minimum te beperken.


Daarnaast dient het gemeentelijke aanbestedingsbeleid er zoveel mogelijk op gericht te zijn bedrijven binnen de gemeente te interesseren. Het aanbestedingsbeleid moet lokale en regionale ondernemers een voorrangspositie bieden.
Op een aantal bedrijventerreinen is wonen en werken mogelijk. Het wonen op een bedrijventerrein vraagt nadere beschouwing, omdat mogelijk in de toekomst vaker conflicten zullen ontstaan wanneer bedrijven willen gaan uitbreiden. Bedrijventerreinen zijn mede bepalend voor het beeld van onze gemeente, daarom moeten zij voldoen aan een beeldkwaliteit. Voor alle bedrijven is digitale bereikbaarheid van levensbelang, daarom is aanleg van een glasvezelnetwerk in de gehele gemeente noodzakelijk. Dus ook op bedrijventerreinen en in het buitengebied.


Wij willen extra aandacht vragen voor het elektronische ondernemersdossier voor alle procedures en vergunningen met de gemeente, zodat de dienstverlening voor ondernemers verbeterd en gemoderniseerd wordt.


De economie van Steenwijkerland bestaat veelal uit traditionele bedrijven. De CPB wil dat de gemeente zich inspant om meer (grote) bedrijven naar Steenwijkerland te halen. Vooral productiebedrijven zijn een erg goede aanvulling op de werkgelegenheid in onze gemeente. We weten dat dit niet eenvoudig is, maar met een aantrekkende economie moet dit mogelijk zijn. Momenteel lijken de toeristische sector en het midden- en kleinbedrijf (MKB) primair voor groei in werkgelegenheid te kunnen zorgen. Daar zijn we blij mee, maar toch zien we goede mogelijkheden voor innovatieve ondernemers met groeiambitie. Ook voor hen is er in Steenwijkerland een prettig klimaat van werken, wonen en recreëren.


Net als in grote delen van Nederland heeft ook onze gemeente te maken met de gevolgen van veranderend koopgedrag. In onze winkelcentra is sprake van toename van leegstand. Inmiddels is er een plan voor de binnenstad van Steenwijk ontwikkeld, maar de uitvoering moet niet te lang meer op zich laten wachten. Iedereen heeft belang bij een bruisend centrum waar mensen graag wonen, werken, winkelen en recreëren. Koninklijke Horeca Nederland Steenwijkerland praat graag mee over concrete oplossingen om het centrum weer bruisend te maken. Soms moeten er dan lastige keuzes gemaakt worden waarbij naast een goede verhouding tussen winkels en horeca, de historie van Steenwijk onze binnenstad interessant moet houden.

Voor het volledige programma 2018-2022 'Samen kunnen we meer!' klik hier.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

© 2018 Designed by CPBsteenwijkerland