Speerpunt 8:

 

Verdere privatisering van sportaccommodaties. Dit natuurlijk op vrijwillige basis en in goed overleg met de betreffende vereniging.

=

 

Programma 2018-2022 'Samen kunnen we meer!'

5.5 Sport


Sport bevordert de volksgezondheid en is een bindende factor in de samenleving. Daarnaast is het goed voor lichaam en geest, en levert sport een belangrijke bijdrage tegen racisme en voor respect en tolerantie. Sport is een goed middel om sociale netwerken op te bouwen en om te leren met verantwoordelijkheden om te gaan. Bij een sportvereniging zijn niet alleen sporters actief maar ook ouders, vrijwilligers, trainers, bestuurders, bezoekers en toeschouwers. Sportverenigingen spelen steeds meer in op een maatschappelijke rol bij de aanpak van sociale problemen en het bevorderen van een gezonde leefstijl. Belangrijk is dat de sportgebouwen en -velden schoon en goed onderhouden zijn en blijven, en makkelijk te bereiken voor jong, oud en mindervalide. Aandacht moet er blijven voor de kwaliteit van de sportvelden. Wanneer er verenigingen zijn die het onderhoud aan de velden en accommodaties zelf willen en kunnen uitvoeren moet hier ruimte voor zijn. In onze ogen verhoogt dit de betrokkenheid, creativiteit en saamhorigheid binnen de verenigingen.


De sportstimuleringsagenda: “Steeds meer in beweging, een vitaal Steenwijkerland” is een goed initiatief. Om de sport nog verder te stimuleren willen wij grote en kleine (jaarlijkse) sportevenementen naar Steenwijkerland halen. Denk aan een EK/WK Skeeleren. Daarnaast moet er aandacht zijn voor alle sportprestaties in Steenwijkerland.

Voor het volledige programma 2018-2022 'Samen kunnen we meer!' klik hier.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

© 2018 Designed by CPBsteenwijkerland