Speerpunt 9:

 

Oog blijven houden voor de eigenheid en identiteit van de verschillende kernen. Voorbeelden hiervan zijn o.a. jeugdketen, oudejaarshuisjes, Lambertusmarkt, Dicky Woodstock, enz.

=

 

Programma 2018-2022 'Samen kunnen we meer!'

5.6 Cultuur


De waarde van kunst en cultuur voor onze samenleving is groot. Kunst en cultuur hebben artistieke, maatschappelijke en economische waarden. We zijn trots op alles wat in de kernen gebeurd op het gebied van cultuur. Saamhorigheid is hierbij een belangrijk gegeven. Gondelvaarten, corso’s, muziekevenementen, enz. De creativiteit, innovatie en veerkracht van onze gemeente is erg belangrijk. Het is noodzakelijk voor onze identiteit, maar we moeten niet krampachtig proberen de “Steenwijkerlander “ uit te vinden, want die bestaat niet! Elke stad, dorp en kern heeft zijn eigen karakteristieke bevolking. Samen vormen deze verschillende mensen Steenwijkerland. Dat vinden wij een krachtig gegeven voor een goede samenleving.
Steenwijkerland geniet bekendheid door de grote verscheidenheid van steden, dorpen en kernen met daarin de vele monumenten en beeldbepalende panden zoals kerken, boerderijen en tuinen. Deze monumentale panden en historische plaatsen zijn waardevol en moeten bewaard blijven. Ook zijn er veel muziek-, dans- en theaterverenigingen actief in Steenwijkerland.
De Rijksoverheid schept voorwaarden voor de instandhouding, ontwikkeling en verspreiding van cultuur, onder ander door subsidies. Culturele instellingen, verenigingen en kunstenaars moeten uitgedaagd worden om ondernemerschap te tonen en daar waar het nodig en mogelijk is moet de gemeente dit financieel ondersteunen. Culturele evenementen dragen wij een zeer warm hart toe. Ook willen wij hier het belang van de vrijwilligers noemen, zonder hun tomeloze inzet zouden veel evenementen niet kunnen plaatsvinden. De CPB vindt het van belang, dat de gemeente samenbindend en overkoepelend is. Initiatieven moeten kunnen rekenen op goede en snelle vergunning- en subsidieverlening. De CPB gaat zich sterk maken voor een ‘evenementenkalender’, een plaats op de gemeentelijke website waarop alle evenementen, die er zijn in de gemeente vermeld worden, zodat voor iedereen duidelijk is wat er georganiseerd wordt.


Multifunctionele accommodaties (MFA), dorpshuizen, verenigingsgebouwen en sportvoorzieningen worden als basisvoorzieningen gezien voor de bevolking in steden, dorpen en kernen. Veel van deze gebouwen zijn in de afgelopen jaren verbouwd of geheel vernieuwd. Het in stand houden van deze voorzieningen is belangrijk voor de leefbaarheid en daarom verdienen ze onze blijvende belangstelling. De CPB is voorstander om een fonds in het leven te roepen om deze voorzieningen en het onderhoud te borgen voor de toekomst.

Voor het volledige programma 2018-2022 'Samen kunnen we meer!' klik hier.