Nummer: 5 - Tilko Gernaat

Woonplaats: Steenwijk

Ik ben Tilko Gernaat, 56 jaar, getrouwd met Alice en inmiddels 50 jaar woonachtig in Steenwijk. Samen mogen we de rijkdom van vier                 - inmiddels volwassen - kinderen en een kleinzoon ervaren.

Je inzetten voor kerk en maatschappij heb ik van huis uit meegekregen. Vele jaren heb ik mij in mogen zetten binnen het bestuur van wijkvereniging ‘De Middenweg’ en voor het wijkcentrum ‘De Oerthe’ en zo zijn veel ambtelijke en bestuurlijke contacten ontstaan.

Later heb ik mij vanuit het bestuur van VVN-afdeling Steenwijkerland samen met veel vrijwilligers ingezet voor educatie op gebied van verkeersveiligheid.

Binnen de ondernemingsraden van mijn werk en voor de oudercommissie en medezeggenschapsraad van diverse scholen ben ik jaren actief geweest.

Vanaf 2014 ben ik als burgerraadslid en fractiesecretaris met veel plezier en enthousiasme betrokken bij het openbaar bestuur van onze mooie gemeente.

Vanuit de Christelijke Partij Burgerbelangen wil ik mij inzetten voor een samenleving waarin er plaats is voor iedereen, omdat iedereen uniek is op deze wereld. Aandacht voor de zwakken, mensen met een beperking of mensen die tijdelijk niet zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Maar ook voor de ouderen die aan de basis van deze samenleving hebben gestaan en nu op voorzieningen moeten kunnen rekenen. Want: Samen kunnen we meer!

Voor de agrarische sector, de riettelers en natuurbeheer die samen ‘beheerder’ zijn van een zeer groot deel van onze leefomgeving waar we met elkaar van mogen genieten. Voor bedrijven die zich in onze gemeente willen vestigen of juist willen uitbreiden. Voor het behoud van voorzieningen en woningbouw in de kleine kernen. Voor Steenwijkerland als toeristische trekpleister en voor het stimuleren van culturele activiteiten. Want: Samen kunnen we meer!