top of page

Fractie

​In de gemeente Steenwijkerland zijn er verschillende politieke partijen (fracties) actief. Als inwoner van Steenwijkerland mag u om de vier jaar kiezen welke partij voor uw belangen op mag komen. Na de gemeenteraadsverkiezingen wordt er een coalitie of samenwerkingsverband gevormd.

De fractie van de CPB bestaat uit de volgende personen:

Ronnie Lassche.JPG
Gidion Hoorn.jpg
Wim Brus.jpg

Ronnie Lassche

Fractievoorzitter

ronnie.lassche@steenwijkerland.nl

Gidion Hoorn

Wim Brus

Annie Muizelaar.JPG

Annie Muizelaar-Eilkes

Tilko Gernaat.JPG

Tilko Gernaat

Richard Boes

Fractiesecretaris

Fractie raadsleden zijn de gekozen volksvertegenwoordigers, burgerraadsleden zijn dat niet. Wanneer een fractie een aantal zetels in de gemeenteraad heeft, kan die zich bij laten staan door een lid vanuit zijn partij. Dit burgerraadslid vertegenwoordigt de fractie bijvoorbeeld in commissies.

Bij het bespreken van de raadsstukken kunnen de raadsleden worden ondersteund door de steunfractie. Zij lezen en denken mee, geven reacties op de onderwerpen die aan de orde zijn. De raadsleden krijgen zo input en het bevordert dat onderwerpen breder worden afgewogen.

 

Onze steunfractie bestaat uit:

  • Freddy ten Wolde

  • Melvin Stam

  • Patrick Knobbe

  • Trijntje Halfmouw

  • Karla Koelma

  • Richard Boes (Fractiesecretaris)

  • Niek Bakker

bottom of page