Fractie

​In de gemeente Steenwijkerland zijn er verschillende politieke partijen (fracties) actief. Als inwoner van Steenwijkerland mag u om de vier jaar kiezen welke partij voor uw belangen op mag komen. Na de gemeenteraadsverkiezingen wordt er een coalitie of samenwerkingsverband gevormd.

De fractie van de CPB bestaat uit de volgende personen:

Ronnie Lassche

Fractievoorzitter

ronnie.lassche@steenwijkerland.nl

Gidion Hoorn

Tilko Gernaat

Fractiesecretaris

Ludwig Lassche

Burgerraadslid

Jack Doeven

Burgerraadslid

Fractie raadsleden zijn de gekozen volksvertegenwoordigers, burgerraadsleden zijn dat niet. Wanneer een fractie een aantal zetels in de gemeenteraad heeft, kan die zich bij laten staan door een lid vanuit zijn partij. Dit burgerraadslid vertegenwoordigt de fractie bijvoorbeeld in commissies.

Bij het bespreken van de raadsstukken kunnen de raadsleden worden ondersteund door de steunfractie. Zij lezen en denken mee, geven reacties op de onderwerpen die aan de orde zijn. De raadsleden krijgen zo input en het bevordert dat onderwerpen breder worden afgewogen.

 

Onze steunfractie bestaat uit:

  • Wilma van Benthem

  • Freddy ten Wolde

  • Melvin Stam

  • Patrick Knobbe

  • Trijntje Halfmouw