top of page
Onze speerpunten voor 2022 - 2026:
 

1.    Versneld uitvoering geven aan de woningbehoefte in alle kernen.
 

2.    Inzetten op een sterke lokale economie met een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor  ondernemers.

3.    Ruimte bieden aan de agrarische sector, inclusief de rietcultuur, om te werken aan een duurzame toekomst en bestaansmogelijkheid.

4.    Het stimuleren van verduurzaming en energie zuinig maken van particuliere woningen, alsook het stimuleren van acties door coöperaties. 

5.    Een stabiele gemeentelijke financiële positie, waarin de OZB niet mag dienen als sluitpost van de gemeentelijke begroting.

6.    Een dienstbare, toegankelijke, ambtelijke organisatie voor alle bewoners. Ook voor ouderen en minder validen. 

7.    Zorg, aandacht en ondersteuning voor jongeren en ouderen middels maatwerk voorzieningen.

8.    Behoud van het basisonderwijs en voorzieningen om de leefbaarheid in de kernen te behouden.

 

9.    Veilige en toegankelijke (vaar)wegen en fietspaden voor inwoner en toerist alsook een nette uitstraling van het openbaar groen. 

10.    Stimuleren van culturele activiteiten zoals de corso’s, gondelvaarten, Dicky Woodstock, etc. en aandacht voor diepgewortelde tradities zoals carbidschieten, oudejaarshuisjes, jeugdketen, etc. 
 

CPB poster.JPG
bottom of page