top of page

Home  Kandidaten

Ronnie Lassche.JPG

Nummer: 1 - Ronnie Lassche

Woonplaats: Sint Jansklooster

 

Vertel iets over jezelf?

Geboren en getogen in Sint Jansklooster, 49 jaar,  getrouwd, vader van 2 pubers. In het dagelijks leven werkzaam als bedrijfsleider bij een landbouwmechanisatiebedrijf. Sinds 2014 zit ik in de gemeenteraad. Dit is voor mij de derde keer dat ik deelneem aan de verkiezingen, waarvan de tweede keer als lijsttrekker. Altijd ben ik bestuurlijk actief geweest bij diverse verenigingen. In mijn vrije tijd houd ik naast hardlopen erg van motorrijden en kan ik genieten van de prachtige omgeving waarin wij mogen wonen. Daarnaast ben ik ook vaak te vinden bij voetbalvereniging VHK, voorheen als voetballer, later als bestuurslid en trainer. Zelf actief voetballen is het allermooiste, dat laat de agenda niet meer toe. Wellicht komt dit nog weer terug. Als supporter langs de lijn staan is ook als raadslid erg nuttig, dan hoor je in korte tijd wat onze inwoners bezighoudt. Deze ervaring neem je vervolgens weer mij in het werk als raadslid.

 

Waar wil jij de komende jaren voor inzetten ?

Wat de komende jaren enorm speelt is de behoefte aan woningen. Daarvoor zal de gemeente alle zeilen bij moeten zetten om aan de behoefte te voldoen. Een actieve houding vanuit de gemeente is van groot belang. Naast de aantallen gaat het ook om betaalbaarheid, met name voor de jeugd. We moeten voorkomen dat de jeugd wegtrekt en de kernen leeglopen. Dat gaat meteen ten koste van de leefbaarheid.

Een ander punt zijn de lasten voor de burger. De inzet moet zijn dat deze niet meer dan met de inflatie jaarlijks verhoogd worden. Daarnaast mag de OZB geen sluitpost vormen binnen de begroting.

Het verenigingsleven en vrijwilligers moeten maximaal ondersteund en gefaciliteerd worden, zij vormen de binding binnen de samenleving.  

De invulling van ons buitengebied moet realistisch zijn en in de eerste plaatst gericht zijn op de inwoners, ondernemers, en de agrarische sector. Mochten er gebieds- en natuurontwikkelingsplannen onomkeerbaar zijn en dit ondernemers en inwoners raken, dan dienen er vooraf goede regelingen te zijn getroffen. Zoals een goede compensatie en mogelijkheden tot bedrijfsverplaatsing. Waarbij er perspectief en toekomst geboden wordt.  Er moet met betrokkenen gesproken worden en niet over. Een actieve houding vanuit de gemeente is hierbij voor mij van groot belang. De belangen van inwoners en ondernemers wegen het zwaarst, ook bij ontwikkelingen in het (agrarisch) buitengebied.

De noodzakelijke energietransitie zal samen met het gebied opgepakt moeten worden, waarbij het eigenaarschap en de opbrengsten voor een substantieel deel in het gebied blijven. Hierbij zie ik kansen in het opzetten van gebiedsgerichte coöperaties of andere samenwerkingsvormen.

Waar ik mij voor in wil zetten is voor alle burgers in Steenwijkerland. Waarbij de eerste vraag bij een beoordeling van een onderwerp altijd moet zijn: Is dit goed voor onze inwoners ? Vanuit een stabiele fractie beleid maken en verantwoording te nemen, nuchter en recht door zee.

Gidion Hoorn.jpg

Nummer: 2 - Gidion Hoorn

Woonplaats: Wanneperveen

Ik ben Gidion Hoorn,  27 jaar en woon samen met mijn vriendin in Wanneperveen. Op het moment maak ik deel uit van de gemeenteraad van Steenwijkerland voor de CPB. Naast het raadswerk voor de CPB heb ik samen met mijn ouders een melkveebedrijf van 180 melkkoeien in Wanneperveen.  In de toekomst ga ik samen met mijn vriendin de boerderij overnemen. Tot die tijd ben ik ook parttime werkzaam als fokkerijspecialist bij World Wide Sires (WWS). In mijn vrije tijd fiets ik graag op mijn MTB- en racefiets.

 

Afgelopen raadsperiode heb ik mij ingezet voor de agrarische ondernemers van Steenwijkerland. Door een motie van ons is het nu mogelijk om een kleine windmolen te plaatsen, hierdoor kunnen agrarische bedrijven werken aan een energieneutraal bedrijf. Verder hebben wij ons altijd kritisch opgesteld bij PIP plannen en zijn wij fel tegen de komst van zonneparken op goede landbouwgrond. Daarnaast heb ik mij ook volop ingezet voor de toerisme- en recreatiesector, zo waren wij fel tegen de vermakelijkheidsretributie die ingevoerd is. Andere belangrijke punten waar ik mij voor ingezet heb zijn het sportverenigingsleven, de cultuur, de fietspaden en de wegen.

 

De komende vier jaar wil ik mij graag weer inzetten voor de inwoners van Steenwijkerland en de bewoners van Wanneperveen. De belangrijkste punten zijn voor mij;

  • Het realiseren van woningbouw in de kernen voor starters en ouderen, want de jeugd heeft de toekomst en behoud leefbaarheid.

  • Blijven inzetten voor alle agrarische ondernemers, want zij zijn tenslotte de grootste natuurbeheerders.

  • Realisatie van de nieuwe school in Wanneperveen.

  • Verbreding en (beter) onderhoud van fietspaden en wegen.

  • Het ondersteunen van het (sport)verenigingsleven en vrijwilligers.

Ludwig Lassche
Tilko Gernaat.JPG

Nummer: 3 - Tilko Gernaat

Woonplaats: Steenwijk

Ik ben Tilko Gernaat, 60 jaar, getrouwd met Alice en bijna 55 jaar woonachtig in Steenwijk. Samen mogen we de rijkdom van vier kinderen en inmiddels 4 kleinkinderen ervaren.

Je inzetten voor kerk en maatschappij heb ik van huis uit meegekregen. Vele jaren heb ik mij in mogen zetten binnen het bestuur van wijkvereniging ‘De Middenweg’ en voor het wijkcentrum ‘De Oerthe’ en zo zijn veel ambtelijke en bestuurlijke contacten ontstaan.

Later heb ik mij vanuit het bestuur van VVN-afdeling Steenwijkerland samen met veel vrijwilligers ingezet voor educatie op gebied van verkeersveiligheid.

Binnen de ondernemingsraden van mijn werk en voor de oudercommissie en medezeggenschapsraad van diverse scholen ben ik jaren actief geweest.

Het waterschap heeft mijn bijzondere interesse en sinds 3 jaar maak ik deel uit van het algemeen bestuur.

Vanaf 2014 ben ik als burgerraadslid en vanaf september 2020 als raadslid, met veel plezier en enthousiasme betrokken bij het openbaar bestuur van onze mooie gemeente.

Samen met de Christelijke Partij Burgerbelangen wil ik mij inzetten voor een samenleving waarin er plaats is voor iedereen, omdat iedereen uniek is op deze wereld. We richten ons op woningbouw in alle kernen van Steenwijkerland met bijzondere aandacht voor jongeren en starters zodat ook zij kunnen wonen waar ze zijn opgegroeid en hun sociaal leven hebben.

 

Maar ook voor de ouderen waarvan we verwachten dat ze langer thuis blijven wonen, daar moeten dan wel meer geschikte woningen voor komen. Aandacht voor de zwakken, mensen met een beperking of mensen die tijdelijk niet zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Maar ook de ouderen die aan de basis van deze samenleving hebben gestaan moeten nu op voorzieningen kunnen rekenen.

We willen ons inzetten voor betaalbare energietransitie voor iedereen. Voor een stabiele begroting van onze gemeente waarin de OZB niet langer de begroting sluitend maakt. Maar ook voor een dienstbare en toegankelijke organisatie die mensen die minder mobiel zijn opzoekt. Voor het behoud van basisonderwijs in zo veel mogelijk kernen, eventueel vanuit een samenlevingsschool.

 

Voor de agrarische sector, de riettelers en natuurbeheer die samen ‘beheerder’ zijn van een zeer groot deel van onze leefomgeving waar we met elkaar van mogen genieten. Voor bedrijven die zich in onze gemeente willen vestigen of juist willen uitbreiden. Voor Steenwijkerland als toeristische trekpleister met goede voorzieningen. Graag stimuleren we culturele activiteiten en we hebben aandacht voor de diepgewortelde tradities van de verschillende kernen.

 

Voor een leefbaar Steenwijkerland, nu en in de toekomst!

Annie Muizelaar.JPG

Nummer: 4 - Annie Muizelaar-Eilkes

Woonplaats: Vollenhove

 

Vertel iets over jezelf:

Opgegroeid in Muntendam (in Groningen) en na wat omzwervingen woon ik alweer 25 jaar, met veel plezier, in Vollenhove. Daar getrouwd en moeder geworden van 3 kinderen. Mijn werkbare leven ben ik op mijn 18e als beroepsmilitair begonnen, verder heb ik een boekhandel gerund en ben ik filiaalmanager geweest van een kringloopwinkel. Tussendoor heb ik Bedrijfskunde MER gestudeerd en nu werk ik als beschermingsbewindvoerder.

Hoe bij de CPB terecht gekomen?

Ik ben altijd al wel geïnteresseerd geweest in politiek, maar ik kon nooit een landelijke partij vinden die bij mij past. De CPB vond mij! Het is een onafhankelijke en nuchtere partij. Lokaal, waardoor de belangen van de inwoners van Steenwijkerland beter behartigd kunnen worden.

Waarvoor wil je je de komende jaren inzetten?

Zoals menigeen weet ben ik fel tegenstander van zon op land. Daar zal ik me voor blijven inzetten, vooral omdat er andere, betere opties voor energietransitie zijn. Verder vind ik het belangrijk dat er snel passende en betaalbare woningen voor de inwoners moeten komen. En ook moeten wij ervoor zorgen dat, ook in de kleinere kernen, de leefbaarheid gewaarborgd moet blijven. Dat betekent voor mij een veilige, goed onderhouden woon- en leefomgeving waarin ook voldoende aandacht en plaats is voor werk en vrije tijdsbesteding.

Wim Brus.jpg

Nummer: 5 - Wim Brus

Woonplaats: Sint-Jansklooster

Geboren en getogen in Ommen (Ov) en vanaf 1983 woonachtig geweest in polder Giethoorn, Steenwijkerland. Als (ex) melkveehouder al in de jaren ’90 betrokken geraakt bij provinciale- en lokale belangenbehartiging vanuit de landbouw.  In 2005 geraakt door de lokale politiek. Na 8 jaar raadslid en 4 jaar wethouderschap heb ik destijds om moverende redenen de lokale politiek verlaten. Een voor mij zeer ingrijpend besluit, zeker gezien de aanleiding voor deze keuze.  De afgelopen 4 jaar ben ik werkzaam geweest voor Delta Fiber Netwerk en haar rechtsvoorgangers. En mocht ik samen met een geweldig team in verschillende fases nagenoeg heel Steenwijkerland van een glasvezelaanbod voorzien. Daarnaast actief binnen de PKN Steenwijk als lid van het College van Kerkrentmeesters. Tot einde 2022 met mijn vrouw Alice en kids tijdelijk woonachtig in Sint Jansklooster. Daarna hopen wij weer naar omgeving Steenwijk te komen.

De afgelopen 4 jaar meerdere malen benaderd om toch de politieke handschoen weer op te pakken. Ik ben dan ook blij en vereerd dat de CPB mij deze kans gunt om weer actief te worden voor de inwoners van Steenwijkerland. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan.

Mijn roots liggen in het landelijk gebied. Vanuit deze achtergrond zal het u niet verbazen dat ik ruimte wil geven aan agrarisch ondernemerschap, zowel op de bedrijven als bij behandeling van vraagstukken op het gemeentehuis. Naast voedselvoorziening en ‘onderhoud’ van ons buitengebied kan deze sector ook een grote en innovatieve rol van betekenis spelen in de discussies rondom klimaat en energie. Waarbij mijn motto is: ‘Gebruik uw verstand, géén zon op land!’

En natuur? Laten we koesteren wat we hebben en dit ook goed onderhouden. Een nog verdere uitbreiding van het areaal natuur moeten we zien te voorkomen. Rupsje nooit genoeg heeft wat mij betreft genoeg. Pas dan kan het zich ontpoppen tot die mooie vlinder.

Een sterke economie in een landelijke omgeving ondersteunt tevens de leefbaarheid in de kernen.

Na 4 jaar politiek sabbatical heb ik er weer heel veel zin in.  Mag ik ook op uw stem rekenen?

Stem Wim Brus, nummer 5 CPB.

Recht door zee!

Jack Doeven.jpg

Nummer: 6 - Jack Doeven

Woonplaats:     sinds kort: Tuk

 

Vertel iets over jezelf

Ik ben geboren en getogen in Vollenhove. Ook de roots van mijn (groot-)ouders liggen in deze omgeving. Bijna mijn hele werkzame leven heb ik als ge-uniformeerde politieagent en rechercheur gewerkt bij veel afdelingen van de Politie, o.a. in Amsterdam, de Noordoostpolder, maar zelfs in de jaren tachtig ook nog enkele jaren bij de (toen nog) ‘Gemeentepolitie Steenwijk’. Na zo lange tijd zal slechts nog een enkeling dat weten. Verder ben ik steeds maatschappelijk betrokken geweest, o.a. jarenlang voorzitter van Plaatselijk Belang Blokzijl, lid van de Verkeerscommissie van de voormalige gemeente Brederwiede, lid van de Ondernemingsraad bij de Politie en lid van de regionale- en landelijke politiebond.

Na mijn recente pensionering zit ik niet stil en ben mij gaan interesseren in de lokale politiek en ben ik sinds vorige jaar burgerraadslid voor de CPB in de gemeente Steenwijkerland. Na de laatste ruim 30 jaren in Blokzijl te hebben gewoond, woon ik sinds kort in (op) Tuk.  Daarnaast ben ik nog gediplomeerd vakfotograaf en heb ik sinds kort de fotografie weer volop opgepakt.

 

Waar wil jij je de komende jaren voor inzetten?

De komende jaren wil ik mij vooral inzetten voor de leefbaarheid in m.n. de kernen in het  mooie gebied van onze gemeente Steenwijkerland. Daaronder vallen vooral de woningbouw en daarmee ook de voorzieningen. Daaronder schaar ik ook verkeersproblematiek bijvoorbeeld een ontsluitingsweg voor Blokzijl en een ‘rondweg’ voor Ossenzijl. Ook de bestrating kan op veel locaties beter net als (het onderhoud van) straatmeubilair, zo ook in mijn woonplaats Tuk. Het zijn immers vaak de kleine ergernissen die bij de bewoners leven. Bewoners die gehoord willen worden. Daarom wil ik mij vooral inzetten voor de participatie, ofwel de inspraak door de inwoners, waarvan ik heb gezien die die de laatste jaren bij het huidige college te veel is blijven liggen.

IMG_8544.JPG

Nummer: 7 - Richard Boes

Woonplaats: Blokzijl

 

Vertel iets over jezelf

Ik ben geboren en getogen in Blokzijl. Ik woon hier nog steeds met mijn vrouw en onze beide kinderen. Mijn moeder heeft tot haar pensioen een eigen drogisterij gerund aan de Bierkade in Blokzijl. Ik ben in haar voetstappen getreden en heb jarenlang bij Kruidvat gewerkt in diverse functies. Begonnen in de winkel en geëindigd op het hoofdkantoor in Renswoude. Tevens lid geweest van de ondernemingsraad waarvan de laatste jaren als vicevoorzitter.

De laatste 10 jaar werk ik als Manager Replenishment en Masterdata voor Coop Supermarkten op het hoofdkantoor in Velp. Een mond vol, maar in het kort zorg er ik samen met mijn team voor dat de producten die worden verkocht in al onze supermarkten ‘automatisch’ worden aangevuld. Bij Coop ben ik actief lid van de ondernemingsraad. Een belangrijke taak in verband met het fusietraject met Plus Supermarkten.

Jarenlang  heb ik een bestuursfunctie gehad bij Stichting De Ploats, het MFC in Blokzijl. We hebben hier met een grote groep vrijwilligers keihard ons best gedaan om het verenigingsgebouw neer te zetten zoals het nu is. Momenteel ben ik bestuurslid van Stichting De Stad Blokzijl. We verzorgen ieder jaar het stadsfeest in Blokzijl met een programma voor jong en oud.

 

Waar wil jij je de komende jaren voor inzetten?

Het is in Blokzijl problematisch om woonruimte te vinden. Als je in Blokzijl wilt (blijven) wonen moet dit voor iedereen mogelijk zijn. Er is grote vraag naar starterswoningen en om de doorstroom te bevorderen is het ook belangrijk om seniorenwoningen te kunnen gaan bouwen. Blokzijl blijft op de langere termijn alleen leefbaar als er een gezonde leeftijdsmix blijft bestaan. Dan blijft er plek voor scholen, winkels een supermarkt en het verenigingsleven.

Met de komst van wellicht nieuwe woningen en met de komst van Waterresort Blokzijl zal het steeds drukker worden op straat. Een verkeersveilige situatie in Blokzijl blijft daarom een groot aandachtspunt. Over een rondweg durf ik bijna niet meer te praten, maar ik vind dat we dit punt niet los mogen laten.

Verduurzaming van energiewinning vind ik belangrijk maar mag niet ten koste gaan van vruchtbare landbouwgrond zolang er nog andere opties zijn. Dus geen zonnepanelen op land, maar zoeken naar alternatieven die nog open liggen. Hierbij moet de input vanuit de raad en inwoners medebepalend zijn.

Patrick Knobbe.jpg

Nummer: 8 - Patrick Knobbe

Woonplaats:     Belt-Schutsloot

 

Vertel iets over jezelf

Ik ben geboren en opgegroeid in Belt-Schutsloot, waar ik nog steeds met alle plezier woon. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als acceptant aansprakelijkheidsverzekeringen voor een serviceprovider in Hasselt. Daarnaast ben ik actief in het bestuur van de lokale duurzaamheidscoöperatie in ons dorp, waar we druk bezig zijn met een energieproject waar alle Beltigers van kunnen profiteren. Verder zit ik sinds oktober 2021 in het bestuur van de Christelijke Partij Burgerbelangen (CPB), waardoor ik in aanraking ben gekomen met de lokale politiek.

 

Waar wil jij je de komende jaren voor inzetten?

De komende jaren wil ik mij vooral inzetten om de leefbaarheid in ons dorp te behouden. Voor ons dorp is betaalbare woningbouw noodzakelijk, om te voorkomen dat de jeugd wegtrekt. Doordat ons dorp in een natuurgebied ligt is dit een enorme uitdaging, maar zeker niet onmogelijk. Verder vind ik duurzaamheid erg belangrijk. Er zijn inmiddels een groot aantal energiecoöperaties actief met verschillende duurzaamheidsprojecten. Ook in Belt-Schutsloot. Ik vind dat dergelijke projecten optimaal ondersteund moeten worden door de gemeente en toegankelijk moeten zijn voor alle (lokale) inwoners. Ik ben voorstander van ‘zon op dak’ in plaats van ‘zon op land’: te vaak wordt kostbare (land)bouwgrond volgelegd met zonnepanelen waarbij grote commerciële partijen vaak het meest van profiteren. Dat is niet eerlijk en moet anders.

Marjan Smid.JPG

Nummer: 9 - Marjan Smid

Woonplaats: Kuinre

 

Vertel iets over jezelf

Mijn naam is Marjan Smid. Ik ben 31 jaar oud. In 1996 ben ik komen wonen in Kuinre, waar ik nu nog steeds woon. Ook heb ik een eigen bedrijf in Kuinre. Dit bedrijf heb ik samen opgestart in 2017 met een goede vriendin van mij. We hebben samen een tankshop. Hierdoor zullen veel mensen mij wel kennen in Kuinre en omstreken. 

 

Waar wil je de komende jaren voor inzetten?

De komende jaren wil mij inzetten om ons dorp leefbaar te houden. Daarvoor is voldoende woningbouw nodig. Dit om te voorkomen dat onze jeugd wegtrekt en het is beter om alle voorzieningen te behouden. Denk aan sportverenigingen, supermarkt en horeca. Ook Kuinre, Ossenzijl en Blankenham zijn toe aan uitbreiding. Dit zijn toch de vergeten dorpen en daar wil ik iets aan doen! Verder is het belangrijk dat er geen zonneparken op kostbare landbouwgrond komen. Ik wil ons dorp mooi en leefbaar houden.

Jan Wester.jpg

Nummer: 10 - Jan Wester

Woonplaats: Vollenhove

 

Vertel iets over jezelf

In Friesland geboren en om de vier jaar weer een verhuizing. Na mijn studie, in 1978, in Vollenhove terechtgekomen als leraar geschiedenis en aardrijkskunde. In mijn vrije tijd hield ik mij bezig met o.a. gidswerk voor een reisbureau, pentekeningen maken, die ook een plaats kregen in de vier geschreven boeken over de historie (samen met collega) van Vollenhove en omgeving. Zat in diverse besturen, zoals kerk, openluchttheater, 650 jaar stad en vele jaren leiding gegeven aan het CHC/museum. Nog steeds actief op het gebied van reizen, fotograferen, museumbezoek en lekker koken voor de kinderen. Loop regelmatig door Vollenhove en meld achterstallig onderhoud en zorg op die manier voor een veilige woon- werk- en leefomgeving. Maar ook voor het behoud van onze unieke cultuurhistorie van onze hele gemeente, waar ik nog steeds buitenlandse gasten van laat genieten. 

Ayé Vloedbeld.jpg

Nummer: 11 -  Ayé Vloedbeld-Chen

Woonplaats: Giethoorn

 

Vertel iets over jezelf

Ik ben Ayé. Ik ben van oorsprong Chinese. Ik ben 45 jaar en ik woon in Giethoorn. Ik heb samen met mijn man drie kinderen. Ik run sinds 2013 de snackbar in Steenwijkerwold, Snackresto Woldplein. Twee van mijn kinderen voetballen bij SV Steenwijkerwold. Daarvoor heb ik jaren gewerkt in de Steenwijker Horeca. De regio en de gemeente Steenwijkerland in het bijzonder ken ik goed. In de snackbar in Steenwijkerwold hoor je wat er zoal leeft onder de mensen.

 

Waar wil jij je de komende jaren voor inzetten?

Ik vind het belangrijk dat de mensen gehoord worden in de gemeenteraad.

Ik wil mij sterk maken voor betaalbare woningbouw voor jongeren in zowel huur- als koopsegment gebaseerd op het idee van woningdifferentiatie. Daarnaast wil ik mij inzetten voor de volgende punten:

 

  • Goede en bespeelbaar maken en houden van de voetbalvelden van SV Steenwijkerwold.

  • Duidelijker inrichten van de doorgaande weg bij Gelderingen ter hoogte van de Don Boscoschool in Steenwijkerwold.

  • De wens van de inwoners van Steenwijkerwold om te werken naar één onderwijslocatie en de ontwikkeling daarvan.

  • Handhaven en eventueel uitbreiden van het prachtige groenniveau in Steenwijkerwold.

Malissa Spans.jpg

Nummer: 12 - Malissa Spans-Witte

Woonplaats: Sint-Jansklooster

 

Vertel iets over jezelf

Mijn naam is Malissa Spans Witte. 

Ik woon samen met mijn man en kinderen in Sint Jansklooster en ben 33 jaar. 

In het dagelijks leven ben ik jeugd-en gezinsprofessional.

Waardoor ik veel met kinderen, ouders, scholen en hulpverleners in contact kom. 

Daarnaast werk ik soms in een kinderkledingwinkel. 

In mijn vrije tijd ben ik voorzitter van de kindercommissie van de kerk in Sint Jansklooster, waar wij dingen organiseren en regelen voor de kinderen binnen de kerk. 

 

Waar wil jij je de komende jaren voor inzetten?

Graag wil ik mij inzetten voor alles waarin het kind/ jeugd centraal staat.

Dit kan op verschillende gebieden zijn zoals:

Het behoud van de bibliotheek.

Om de taalontwikkeling te blijven ontwikkelen d.m.v. zelf lezen of voorgelezen worden.

Openbare speelvoorzieningen creëren en goed onderhouden.

Betaalbare starterswoningen realiseren zodat de jeugd in het eigen dorp kan blijven wonen.

Maximale ondersteuning aan (jeugd)verenigingen.

Sportverenigingen behouden in alle dorpen en zo de mogelijkheid te bieden voor elk kind om te sporten. 

Ineke Slot.jpg

Nummer: 14 - Ineke Slot-Westenbrink

Woonplaats: Wanneperveen

 

Vertel iets over jezelf

Mijn naam is Ineke Slot-Westenbrink, getrouwd met Harm, trotse moeder en oma en wij wonen op de mooie  “Ronduite.” Ik ben werkzaam als  Verzorgende IG in de thuiszorg in Vollenhove, en samen hebben we een camping in Ronduite.

 

Waar wil jij je de komende jaren voor gaan inzetten?

Wat voor mij belangrijk is in de gemeentelijke politiek is dat er voldoende oog is voor leefbaarheid op het platteland, voor mij houdt dat in dat jongeren een woning kunnen vinden in hun eigen dorp, dat er ruimte is en blijft voor sportverenigingen,  ondersteuning van de kleine dorpshuizen, omdat daar een groot deel van het plaatselijke verenigingsleven plaatsvindt. Het verenigingsleven is goed en belangrijk voor de saamhorigheid in een dorp.

Daarnaast zijn voor mij ook christelijke normen en waarden belangrijk,  zie om naar elkaar en help elkaar waar nodig, volgens mij is dat waar we als plattelanders trots op zijn!

Gesina Zweistra.jpg

Nummer: 15 - Gesina Zweistra-de Oude

Woonplaats: Vollenhove

 

Vertel iets over jezelf

Ik ben Gesina Zweistra-de Oude, geboren en getogen in Vollenhove.

In het bestuur van de belangenvereniging Vollenhove-Stad heb ik 9 jaar zitting gehad en ben altijd betrokken geweest om de belangen van Vollenhove in stand te houden en waar nodig uit te breiden.

In het dagelijks leven ben ik werkzaam als administratief medewerkster, daarnaast heb ik een eigen, kleine, pedicurepraktijk.

 

Waar wil jij je de komende jaren voor gaan inzetten?

Mijn speerpunt voor de CPB is de veiligheid in Vollenhove: meer handhaving,  uitbreiding straatverlichting en het beter toegankelijk maken van straten en stegen voor mindervaliden.

IMG_8479.jpg

Nummer: 17 - Niek Bakker

Woonplaats: Giethoorn

 

Vertel iets over mijzelf

Ik ben opgegroeid op een boerderij in de polder van Giethoorn waar ik tot en met mijn zeventiende heb gewoond. Daarna ben ik verhuisd naar de Beulakerweg waar ik nu 3 jaar woon. Ik heb in 2020 mijn VWO afgerond en heb daarna een tussenjaar genomen waarin ik heb gewerkt. Nu ben ik nog steeds werkzaam bij de PLUS Supermarkt in Giethoorn en ben ik begonnen met de opleiding bestuurskunde in Leeuwarden. Door deze studie ben ik er vrij zeker van dat ik in de toekomst in de publieke sector wil gaan werken.

 

Waar wil jij je de komende jaren voor inzetten?

Het toerisme in Giethoorn geeft een impuls aan de hele gemeente, in mijn ogen zou Giethoorn daarom de lasten ook niet alleen moeten dragen. De verdeling van de lusten en lasten kan eerlijker. Toeristen de hele gemeente laten zien, verlaagt de druk op Giethoorn en biedt kansen voor alle kernen in Steenwijkerland. Het water stroomt verder dan Giethoorn en toeristen zouden dat ook moeten zien. Ook wil ik me inzetten voor betaalbare woningen voor starters en jonge gezinnen. Om het dorp niet te laten vergrijzen en om de toekomst van het dorp te verzekeren, is het belangrijk dat met name deze groepen een woning kunnen vinden. De polder tussen Giethoorn-Noord en Zuid kan voor beide uitdagingen een rol spelen, ik zou graag een actievere aanpak willen van dit gebied en de ontwikkeling ervan. Ten slotte wil ik me inzetten om eenzaamheid te verminderen, 40% van de inwoners in Giethoorn voelt zich wel eens eenzaam (RIVM). Door het ondersteunen of organiseren van activiteiten die dit tegengaan en de (digitale) mobiliteit van mensen te verhogen, kan iedereen die dat wil sociaal actief zijn.

Egbert Lassche.JPG

Nummer: 18 - Egbert Lassche

Woonplaats: Sint-Jansklooster 

 

Vertel iets over jezelf

Ik ben opgegroeid in Sint Jansklooster. In het dagelijks leven ben ik, als eigenaar van een aantal bedrijven in de sanitair- en bouwbranche, ondernemer in de breedste zin van het woord.

Verder ben ik actief als elftalleider bij het eerste elftal van de plaatselijke voetbalclub VHK. Ook ben ik al vele jaren verantwoordelijk voor de PR en Sponsoring van ons bloemencorso.

 

Waarom CPB?

De CPB is een lokale partij die mij  altijd het meest heeft aangesproken en daarom ondersteun ik de raadsleden van deze partij graag. De partij is gestoeld op  de Christelijke waarden en normen, waar de Nederlandse cultuur mee is opgebouwd.  Al in 1998 was ik een van de schrijvers van het partijprogramma, dat nu nog  steeds ons uitgangspunt is.

Daarnaast is het de partij die het dichtst bij de burger staat en door haar lokale profiel snel kan schakelen en dus kan opkomen voor het belang van de inwoners, zo is in het verleden al vaak bewezen.

Frans de Vries.jpg

Nummer: 19 - Frans de Vries

Woonplaats: Kuinre

 

Vertel iets over jezelf

Ben geboren en opgegroeid in Kuinre. Woon er nog altijd tot volle tevredenheid. Ik ben melkveehouder in de buitenpolder bij Kuinre.

 

Waar wil jij je de komende jaren voor gaan inzetten?

Ik wil me inzetten voor duurzaamheid en het leefbaar houden van het platteland en de kleine kernen.

Melvin Stam.jpg

Nummer: 20 - Melvin Stam

Woonplaats:     Vollenhove

 

Vertel iets over jezelf

Mijn naam is Melvin Stam, 26 jaar oud en opgegroeid op het platteland tussen Vollenhove en Sint Jansklooster. Ik ben werkzaam in Zwartsluis als inkoper bij een groothandel in tapijt & vinyl. In mijn vrije tijd ben ik actief binnen de organisatie van een corsowagen en sinds oktober 2021 ben ik toegetreden tot het bestuur van de CPB.

 

Waar wil jij je de komende jaren voor gaan inzetten?

Waar ik mij met name voor wil inzetten, is de woningbouw voor (jonge) starters in de kleinere kernen van onze gemeente. Zelf heb ik ervaren dat het soms onmogelijk is om in deze tijd als starter een woning te krijgen in je eigen (dorps)kern.  De jeugd heeft de toekomst en met name voor de kleinere kernen is het belangrijk dat er voldoende woningen zijn om de jeugd te huisvesten in de eigen kern, om zo het behouden van de identiteit van een dorp of stad te waarborgen.  Hierdoor blijven ook tradities zoals de oudejaarshuisjes, brommernacht en bloemencorso’s behouden.

Dus wil ik mij, samen met de CPB, inzetten voor een versnelde aanpak om op korte termijn meer betaalbare woningen te bouwen.

IMG_8557.jpg

Nummer: 21 - Luut van Dalen

Woonplaats: Sint-Jansklooster

 

Vertel iets over jezelf

Mijn naam is Luut van Dalen, ik spring al 57 jaar met veel plezier rond in en bij Sint-Jansklooster, waar ik in de loop der jaren diverse dingen gedaan heb binnen kerk, corso en voetbalclub. Getrouwd met Christen, vader van Sanne, Ruth en Jesse.

Ik werk al ruim 36 jaar als beheerder/ontwikkelaar administratieve systemen bij het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum, kortweg NLR.  Al best een lange tijd, en nog altijd met veel plezier.

 

Waar wil jij je de komende jaren voor gaan inzetten?

Wat ik belangrijk vind binnen onze gemeente is de mogelijkheid voor jonge mensen om te kunnen blijven wonen in de eigen kern. Veel jongeren willen dit, maar de mogelijkheden worden steeds geringer, daar moeten we aan werken. Levensvatbaarheid van woonkernen staat en valt met de mogelijkheid om ook jonge mensen een plek te bieden, zodat bestaande faciliteiten en activiteiten een basis houden om te blijven bestaan.

Janneke Knobbe.jpg

Nummer: 23 - Janneke Knobbe-Naberman

Woonplaats: Sint Jansklooster

 

Ik ben Janneke Knobbbe. Getrouwd. En drie kinderen.  Ik woon mijn hele leven al in Sint Jansklooster. Waar ik met plezier woon. Een mooie omgeving waar je prachtig kunt wandelen, fietsen, skeeleren en met mooi weer de boot kunt pakken.

Ik werk bij Grondbalans Noordoost BV in Steenwijk. Specialist in grondstromen.  Als vrijwilliger ben voorzitter van de activiteitencommissie van onze sportvereniging VHK.  En bestuurslid van de CPB.

De vraag waar ik mij de komende jaren voor in wil zetten op politiek vlak. Dan is dat zeker met stip de woningbouw voor de starter in ons dorp. Er is veel jeugd in ons dorp. Ze willen graag in ons dorp blijven wonen. Daar moet je als politiek een belangrijke rol in spelen. Om in alle kernen de leefbaarheid op peil te houden. En daar aandacht aan geven. Zorgen dat wat er is ook blijft.  Denk aan de scholen, winkels , bibliotheken, dorpshuizen. Blijf daar in investeren.  Zorg dat je eigen inwoners met plezier in hun dorp of stad (blijven) wonen. Verder  vind ik dat ons dorp wat achterloopt aan onderhoud van de wegen. Ook de trottoir zijn een gevaar. En de groen voorzieningen worden slecht onderhouden. Je kunt zien dat er weinig aandacht aan besteed wordt.

Jacqueline Willemsen Post.JPG

Nummer: 24 - Jacqueline Willemsen – Post

Woonplaats: Vollenhove

 

Vertel iets over jezelf

Van  januari 2001 tot september 2020 ben ik actief geweest in de fractie van de CPB. We hebben ons, de ene periode met 3 fractieleden, dan weer een periode met 4, ingezet voor de inwoners van Steenwijkerland. Van 2014 – 2018 heeft de CPB deel uitgemaakt van het college.

 

Waarom de CPB?

Ik draag de CPB een warm hart toe, omdat het een onafhankelijke partij is. Gemakkelijk benaderbaar voor inwoners. Grote zaken, die in de publiciteit komen, maar ook persoonlijke problemen,  vinden bij de CPB een luisterend oor.

In september 2020 heb ik na een periode van bijna 20 jaar afscheid genomen van de gemeenteraad. ik mocht hiervoor een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Als lijstduwer voel ik mij nog steeds verbonden met de CPB.

bottom of page