top of page
Zoeken

CPB is verbaasd over locatie nieuwe school Wanneperveen!


De CPB is blij dat de schoolbesturen en inwoners van Wanneperveen enige tijd geleden de wens uitgesproken hebben als fusieschool de Lisdodde de toekomst in te willen gaan. Zij hebben voor deze nieuwe start een voorkeurslocatie voor plaats van de nieuwe school aangegeven.


In de afgelopen week heeft het college van B en W van Steenwijkerland aangegeven de nieuwe school te gaan bouwen op de school locatie van de Wennepe. Het argument dat het college geeft is, dat er beperking is om te bouwen door Natura 2000 aanduiding boven de sportvelden. De school zou namelijk een behoorlijke milieubelasting zijn voor de omgeving. Hierdoor moeten er verschillende vergunningen aangevraagd worden wat anderhalf jaar tijd kan kosten.


De CPB is van mening dat het terrein achter de sportvelden een prima locatie voor de school is. De locatie Wennepe is gelegen aan de Veneweg en in verband met de veiligheid zou de locatie bij de sportvelden volgens de CPB beter zijn. Daarnaast zijn bij de nieuwe locatie de sportvelden dichtbij en ook de ijsbaan, pannakooi en de uitkijktoren. Wat de CPB betreft een prima leer- en leefomgeving voor een nieuwe school.


Een paar jaar geleden is er ook een fietspad aangelegd vlakbij het Natura 2000 gebied. De CPB is van mening dat Natura 2000 niet belemmerend moet werken bij de uitvoering van plannen. CPB vindt het belangrijk dat de school op een juiste en veilige plek komt. Een plek die door de inwoners van Wanneperveen wordt gedragen. Een school wordt voor minimaal 50 jaar gebouwd, dus moet je het in één keer goed doen. De gemeente heeft destijds gronden aangekocht voor bouwgrond, dus waarom zou het nu dan niet meer kunnen?


- De CPB vraagt het College of ze alles duidelijk heeft afgewogen om tot de conclusie te komen, om niet noordelijk van de sportvelden te bouwen?


- Is er een goede afstemming is geweest met schoolbesturen en met inwoners van Wanneperveen?


Gidion Hoorn

Fractie CPB

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page