top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverCPB Steenwijkerland

Dankwoord van Jacqueline Willemsen – Post bij haar afscheid als raadslidCollega raadsleden, leden van het college, en iedereen die bij het reilen en zeilen van onze gemeente betrokken is, inwoners van Steenwijkerland,

Na bijna 20 jaar deel uitgemaakt te hebben van de gemeenteraad van Steenwijkerland, is voor mij de tijd gekomen om het stokje over te dragen aan mijn opvolger, de heer Tilko Gernaat.

Ik wil beginnen met mijn dank uit te spreken voor het feit, dat ik dit werk voor de inwoners van Steenwijkerland heb kunnen en mogen doen. Dat ik hiervoor de kracht en de gezondheid heb gekregen. Al die jaren heb ik maar weinig vergaderingen niet kunnen bijwonen. Dank aan de inwoners die keer op keer bij de verkiezingen, het vertrouwen in mij en de CPB uitgesproken hebben.

In november 2000 werd ik met voorkeursstemmen gekozen om deel uit te maken van de nieuw te vormen gemeenteraad, van toen nog de gemeente Steenwijk. In januari 2001 werden we geïnstalleerd voor een periode tot 2006. Alles was voor iedereen nieuw, ik had helemaal geen politieke ervaring, dus bezocht alles waar ik maar informatie op kon halen. In die tijd kreeg je voor elke vergadering pakken papier thuis gestuurd, die toen nog in 3 commissies behandeld werden. In de loop van de jaren is er veel veranderd. Langzaam maar zeker groeide ik in mijn rol als lid van de gemeenteraad.

Voor de CPB en voor mij staat de inwoner op 1, dat is vanaf de oprichting zo geweest en deze lijn werd in de nieuwe gemeente ook weer voortgezet. Onze naam maakt dat al duidelijk: de Christelijke Partij Burgerbelangen. Je zit er niet voor je eigen belang, maar voor het belang van de inwoner, makkelijk aanspreekbaar zijn en proberen zaken op te lossen. In deze hele periode heb ik geen andere functie, in verenigingen of stichtingen bekleed. Het gevaar van belangenverstrengeling ligt altijd op de loer en dat wilde ik te allen tijde voorkomen.

In het begin was de sfeer redelijk gemoedelijk, iedereen moest zijn of haar plaats in de nieuwe gemeente vinden. In de loop van de jaren werd de toon wat harder en vinden er soms stevige debatten plaats. Ik heb in al die jaren met veel mensen samengewerkt, zowel raadsleden als ambtenaren en burgemeesters. De periode waarin de CPB in de coalitie zat was voor ons een bijzondere periode. Mede het beleid kunnen bepalen, was een nieuwe ervaring voor de CPB.


In de loop van de jaren werden de inwoners mondiger, maar dan vooral op die momenten wanneer het de eigen leefomgeving betrof. Veel mensen op de publieke tribune, spandoeken, insprekers. Dan moet je als raadslid wel duidelijk weten waar jouw partij voor staat en of het protest wel gegrond is.

De benoeming van een nieuwe burgemeester was voor mij persoonlijk een unieke ervaring. Wanneer maak je zoiets mee? Er ligt dan een hele verantwoordelijkheid op de schouders van de fractievoorzitters. Met goede ondersteuning van de leden van de griffie, die sowieso erg veel werk voor de raad verrichten, kwam het allemaal goed.

Afgelopen januari heb ik na 5 jaar fractievoorzitter te zijn geweest, deze taak overgedragen aan Ronnie Lassche. Langzaam afbouwen was het idee, maar door de Coronacrisis is dit afbouwen heel anders gelopen. Vergaderingen vonden plaats via Skype of Zoom en mijn wekelijkse ritjes, in ieder geval op maandag- en dinsdagavond naar Steenwijk waren vanaf maart verleden tijd. Overleg in de ‘wandelgangen ’of tijdens het hapje en drankje na afloop van de raadsvergadering vonden niet meer plaats. Whatsapp werd erg veel gebruikt om snel te overleggen.

Dit is maar een korte weergave van 20 jaar raadslidmaatschap. Er zijn successen behaald, teleurstellingen verwerkt. Eén van die teleurstellingen wil ik graag benoemen: dat het erg veel moeite kost om van Steenwijkerland een kleurige en fleurige gemeente te maken. Het groenbeleid werd door verschillende ambtenaren en organisaties uitgevoerd. Elke keer werd er weer iets anders op losgelaten met als triest gevolg, dat niemand zich verantwoordelijk voelt voor hoe het er allemaal uit ziet. Groen teams, ik ga het niet allemaal noemen.

Het dieptepunt is wel Park Old Ruitenborgh, voor tonnen in geïnvesteerd en het resultaat is triest, omdat een goed onderhoud achterblijft. Het intieme klein bos, ‘de Bos’, zoals het in Vollenhove genoemd wordt, is helemaal weg. Ik spreek de wens uit, dat de sfeer, de uitstraling die het eerder had, nog eens terugkomt.

De CPB is blij met de vaste achterban in Steenwijkerland. We schommelen tussen de 3 en 4 raadszetels en daar zijn we trots op. We kunnen onze eigen koers varen, zonder dat we op de vingers gekeken worden door een landelijk bureau. Er direct zijn voor onze inwoners. Ik hoop dat dat ook in de toekomst zo zal blijven en dat er mensen zullen zijn in heel Steenwijkerland, die het gedachtengoed van de CPB, een onafhankelijke partij uit willen blijven dragen.

Tot slot dank ik iedereen voor de plezierige samenwerking, ik wil hierbij speciaal noemen de facilitaire dienst, of te wel de bodes, zij staan altijd voor ons klaar. Mopperen nooit tegen ons, wanneer we vergeten waren een vergadering door te geven. Koffie en thee het stond altijd keurig klaar. Altijd bereid om iets te doen. Hartelijk dank.

Collega’s, college, ambtenaren, blijf je inzetten voor de belangen van onze inwoners van onze mooie gemeente Steenwijkerland. Nogmaals hartelijk dank.

Comments


bottom of page