top of page
Zoeken

Goed nieuws voor kernen die ontevreden zijn over de kosten van AED-gebruik.

Over aanrijtijden van ambulances en de inzet van burgerhulpverleners en de kosten van AED-gebruik zijn in het afgelopen jaar door diverse partijen vragen gesteld. Hoewel de beantwoording formeel correct was konden we ons als fractie niet echt vinden in de antwoorden en misten we hierin het belang voor de inwoner van Steenwijkerland. Daarom hebben we een motie ingediend die unaniem door de Raad van Steenwijkerland is aangenomen.


Als CPB-fractie zijn we hiermee erg tevreden want nu weten we over enkele maanden waar we in Steenwijkerland een dekkend netwerk hebben en waar nog aandachtspunten zijn.


Motie: Wat te doen, als elke seconde telt in Steenwijkerland!


De Gemeenteraad van Steenwijkerland in vergadering bijeen op dinsdag 6 maart 2018,

Overwegende dat:

- Dat bij een reanimatieoproep niet 1 maar 2 hulpverleningsvoertuigen uit moeten rukken;

- De planningsnorm voor aanrijtijden in een zeer uitgestrekte gemeente als Steenwijkerland moeilijk haalbaar is;


Is van oordeel dat:

- Voor verbetering van de kwaliteit van zorg, inzet op zoveel mogelijk deskundige burgerhulpverlening dichtbij (AED's, reanimatietraining e.d.) minstens zo belangrijk is;


Verzoekt het college:

- Inzichtelijk te maken wat er voor een dekkend reanimatienetwerk in alle kernen van Steenwijkerland nodig is;

- Gericht op burgerhulpverleners en opleidingen

- Gericht op AED’s en onderhoudskosten

- In kaart te brengen welke gebieden van Steenwijkerland een dekkende 6 minutenzone hebben met AED’s die 24/7 publiek beschikbaar zijn;

- In kaart te brengen waar AED’s alleen bij aanwezigheid personeel beschikbaar zijn (bedrijven, sportclubs);

- De bevindingen van dit onderzoek met de Raad te delen vóór 1 juli 2018.


En gaat over tot de orde van de dag.


Fractie CPB

Jacqueline Willemsen
Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page