top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverCPB Steenwijkerland

Schriftelijke vragen en antwoorden over Veiligheid en uitstraling van de bedrijventerreinen

Bijgewerkt op: 19 nov. 2021


Geacht College,


Veiligheid en het realiseren van een veilige omgeving is een kerntaak van de overheid en dat geldt ook voor bedrijventerreinen. Een veilig bedrijventerrein is cruciaal voor een ondernemer. Overlast, brand, inbraken en andere ongewenste praktijken proberen ondernemers zoveel mogelijk te voorkomen omdat zij en hun werknemers baat hebben bij een veilige werkomgeving. Ook kan dit soort schades hun bedrijf stil leggen. Een aanzienlijk deel van de bedrijven gaat zelfs failliet na een grote brand in hun bedrijfspand.


En hoewel verzekeren een manier is om het risico te verkleinen is dit zeker niet de enige manier. Voorkomen is uiteindelijk beter dan genezen. Verzekeringsmaatschappijen bieden interessante kortingen aan bedrijven op terreinen waar door collectieve aanpak veel aandacht uitgaat naar preventie. In onze gemeente heeft de Business Club Steenwijkerland vanuit parkmanagement veel aandacht voor de uitstraling en veilige omgeving van bedrijventerreinen.

Bedrijventerrein en ondernemers in Steenwijkerland verdienen alle aandacht van dit College. In het programma ‘Werk aan de winkel’ geeft u aan dat u in wil zetten op een excellent vestigingsklimaat met focus op topsectoren. Zonder uitputtend te zijn willen wij toch uw aandacht vragen voor twee locaties die beslist om aandacht vragen. Wat dat betreft is er voor u nog werk aan de winkel.


Allereerst de voormalige Hazemeijer locatie in Vollenhove. De entree van industrieterrein De Weijert en daarmee ook een entree van Vollenhove wordt bepaald door een pand wat al langere tijd leeg staat en in verval raakt.


Het tweede pand waar we specifieke aandacht voor vragen staat op industrieterrein Groot Verlaat in Steenwijk aan de Korte Venen. Hier staan verschillende materialen buiten het pand opgeslagen waarmee bij brand de toegang tot het pand belemmerd wordt. Daarnaast draagt het niet bij aan de uitstraling aan het industrieterrein die we wensen en draagt het in belangrijke mate bij aan een gevoel van onveiligheid voor omliggende bedrijven.


Wij hebben de volgende vragen aan het College:

  • Op welke wijze is de gemeente Steenwijkerland actief met preventie en handhaving om ongewenste situaties op bedrijventerreinen te voorkomen en aan omliggende bedrijven een veilige omgeving te bieden?

Voor een veilige bedrijfsomgeving is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld. De

gemeente werkt hierin samen met de BCS/ondernemerscollectieven, politie en brandweer om de veiligheid op de bedrijventerreinen structureel te verbeteren. Het KVO helpt de betrokken partijen samen afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. Bedrijventerreinen komen in aanmerking voor KVO certificatie als zij een aantal structurele maatregelen op het gebied van veiligheid treffen. Het gaat hierbij om veiligheid in de breedste zin van het woord. Inbraakveiligheid, verkeersveiligheid en sociale veiligheid komen terug in het plan van aanpak, maar ook cybercrime wordt meegenomen. In Steenwijkerland hebben de onderstaande bedrijventerreinen dit keurmerk gekregen:

  • Steenwijk (Eeserwold, Dolderkanaal, Groot Verlaat)

  • Oldemarkt (De Boterberg)

  • Vollenhove (De Weijert/Schaarkampen)

  • Blokzijl (Kanaalweg/Scheepsdiep)

Op elk van deze bedrijventerreinen is een KVO-werkgroep actief. Ook op andere bedrijventerreinen proberen wij via samenwerking met de betrokken stakeholders een optimaal vestigingsklimaat in stand te houden.


  • Op welke wijze bent u preventief actief op gebied van hygiëne en ongediertebestrijding op de bedrijventerreinen in Steenwijkerland.

Problemen worden besproken in de KVO werkgroepen en indien nodig wordt er gericht actie ondernomen. Er kan bovendien op alle bedrijventerreinen handhavend worden opgetreden tegen vastgestelde overtredingen van bijvoorbeeld de zindelijke staat van bouwwerken, open erven en terreinen en risico’s op het gebruik bouwwerken. Het Bouwbesluit geeft hiervoor de mogelijkheden.

Ook kan worden opgetreden tegen bedrijven die openbaar terrein gebruiken als bedrijfsterrein (opslag van materialen e.d.). Dit kan op basis van het bestemmingsplan en ook privaatrechtelijk. De aankomende periode gaan we actief monitoren en waar we handhavend moeten optreden gaan we dat ook doen. We zullen hierover tevens in gesprek gaan met de Veiligheidsregio. Dit betekent dat een intensieve samenwerking met betrokken stakeholders van groot belang is. Het is ons bekend dat de zaak SKR op dit moment wederom een item is. Op de locatie van voormalige SKR is inmiddels het bedrijf Polyplastics actief. Afgelopen jaar waren er hernieuwd klachten over opslag van materialen door dit bedrijf. Deze zijn in het veld mondeling afgedaan door gemeentelijke boa’s. De zaak heeft onze specifieke aandacht. Ook hier monitoren wij komende tijd de situatie en zullen handhaven wanneer dit nodig is.

  • Welke aandacht heeft u voor leegstaande panden op bedrijventerreinen in Steenwijkerland?

Veel leegstaande panden zijn in privaat bezit en daar heeft de gemeente in algemene zin geen directe positie in. Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen op het gebied van huisvesting op bedrijventerreinen op de voet. Als er zich een situatie voordoet op het gebied van leegstaande panden en wij kunnen daar op het gebied van verbetering van veiligheid, economie of andere aspecten een rol in spelen, zullen wij niet nalaten om hierin daar waar mogelijk te opereren. Dat is uiteraard afhankelijk van de situatie, eigendomssituatie en financiële aspecten. De accountmanager bedrijven heeft dit onderdeel inmiddels in portefeuille en gaat aan de slag met een aantal lopende casussen en zal ook proberen te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.


  • Bent u met eigenaren van panden die langer leegstaan in gesprek om hier een ontwikkeling te stimuleren die bijdraagt aan een betere uitstraling van het bedrijventerrein?

De leegstaande panden zijn bij de gemeente in beeld (inclusief de eigendomssituatie). We staan open voor een samenwerking met de eigenaren om te komen tot een (her)ontwikkeling die bijdraagt tot een betere uitstraling en invulling van het terrein/pand. In het verleden hebben wij die rol vervuld bij de revitalisering (aankoop, sloop en herontwikkeling) van de locatie oude kaasfabriek in Vollenhove.

Tevens verwijzen en bemiddelen wij mogelijke kandidaten (ondernemers die ruimte zoeken) naar de eigenaren van leegstaand vastgoed op de bedrijventerreinen. In algemene zin kan worden gesteld dat wij elke aangelegenheid proberen te benutten voor verbetering van het vestigingsklimaat, maar dat wij daarbij ook afhankelijk zijn van de eigenaren van de panden.

Comentarios


bottom of page