top of page

Home  Kandidaten

Ronnie Lassche.JPG

Nummer: 1 - Ronnie Lassche

Woonplaats: Sint Jansklooster

 

Vertel iets over jezelf?

Geboren en getogen in Sint Jansklooster, 49 jaar,  getrouwd, vader van 2 pubers. In het dagelijks leven werkzaam als bedrijfsleider bij een landbouwmechanisatiebedrijf. Sinds 2014 zit ik in de gemeenteraad. Dit is voor mij de derde keer dat ik deelneem aan de verkiezingen, waarvan de tweede keer als lijsttrekker. Altijd ben ik bestuurlijk actief geweest bij diverse verenigingen. In mijn vrije tijd houd ik naast hardlopen erg van motorrijden en kan ik genieten van de prachtige omgeving waarin wij mogen wonen. Daarnaast ben ik ook vaak te vinden bij voetbalvereniging VHK, voorheen als voetballer, later als bestuurslid en trainer. Zelf actief voetballen is het allermooiste, dat laat de agenda niet meer toe. Wellicht komt dit nog weer terug. Als supporter langs de lijn staan is ook als raadslid erg nuttig, dan hoor je in korte tijd wat onze inwoners bezighoudt. Deze ervaring neem je vervolgens weer mij in het werk als raadslid.

 

Waar wil jij de komende jaren voor inzetten ?

Wat de komende jaren enorm speelt is de behoefte aan woningen. Daarvoor zal de gemeente alle zeilen bij moeten zetten om aan de behoefte te voldoen. Een actieve houding vanuit de gemeente is van groot belang. Naast de aantallen gaat het ook om betaalbaarheid, met name voor de jeugd. We moeten voorkomen dat de jeugd wegtrekt en de kernen leeglopen. Dat gaat meteen ten koste van de leefbaarheid.

Een ander punt zijn de lasten voor de burger. De inzet moet zijn dat deze niet meer dan met de inflatie jaarlijks verhoogd worden. Daarnaast mag de OZB geen sluitpost vormen binnen de begroting.

Het verenigingsleven en vrijwilligers moeten maximaal ondersteund en gefaciliteerd worden, zij vormen de binding binnen de samenleving.  

De invulling van ons buitengebied moet realistisch zijn en in de eerste plaatst gericht zijn op de inwoners, ondernemers, en de agrarische sector. Mochten er gebieds- en natuurontwikkelingsplannen onomkeerbaar zijn en dit ondernemers en inwoners raken, dan dienen er vooraf goede regelingen te zijn getroffen. Zoals een goede compensatie en mogelijkheden tot bedrijfsverplaatsing. Waarbij er perspectief en toekomst geboden wordt.  Er moet met betrokkenen gesproken worden en niet over. Een actieve houding vanuit de gemeente is hierbij voor mij van groot belang. De belangen van inwoners en ondernemers wegen het zwaarst, ook bij ontwikkelingen in het (agrarisch) buitengebied.

De noodzakelijke energietransitie zal samen met het gebied opgepakt moeten worden, waarbij het eigenaarschap en de opbrengsten voor een substantieel deel in het gebied blijven. Hierbij zie ik kansen in het opzetten van gebiedsgerichte coöperaties of andere samenwerkingsvormen.

Waar ik mij voor in wil zetten is voor alle burgers in Steenwijkerland. Waarbij de eerste vraag bij een beoordeling van een onderwerp altijd moet zijn: Is dit goed voor onze inwoners ? Vanuit een stabiele fractie beleid maken en verantwoording te nemen, nuchter en recht door zee.

bottom of page