top of page

Home  Kandidaten

Tilko Gernaat.JPG

Nummer: 3 - Tilko Gernaat

Woonplaats: Steenwijk

Ik ben Tilko Gernaat, 60 jaar, getrouwd met Alice en bijna 55 jaar woonachtig in Steenwijk. Samen mogen we de rijkdom van vier kinderen en inmiddels 4 kleinkinderen ervaren.

Je inzetten voor kerk en maatschappij heb ik van huis uit meegekregen. Vele jaren heb ik mij in mogen zetten binnen het bestuur van wijkvereniging ‘De Middenweg’ en voor het wijkcentrum ‘De Oerthe’ en zo zijn veel ambtelijke en bestuurlijke contacten ontstaan.

Later heb ik mij vanuit het bestuur van VVN-afdeling Steenwijkerland samen met veel vrijwilligers ingezet voor educatie op gebied van verkeersveiligheid.

Binnen de ondernemingsraden van mijn werk en voor de oudercommissie en medezeggenschapsraad van diverse scholen ben ik jaren actief geweest.

Het waterschap heeft mijn bijzondere interesse en sinds 3 jaar maak ik deel uit van het algemeen bestuur.

Vanaf 2014 ben ik als burgerraadslid en vanaf september 2020 als raadslid, met veel plezier en enthousiasme betrokken bij het openbaar bestuur van onze mooie gemeente.

Samen met de Christelijke Partij Burgerbelangen wil ik mij inzetten voor een samenleving waarin er plaats is voor iedereen, omdat iedereen uniek is op deze wereld. We richten ons op woningbouw in alle kernen van Steenwijkerland met bijzondere aandacht voor jongeren en starters zodat ook zij kunnen wonen waar ze zijn opgegroeid en hun sociaal leven hebben.

 

Maar ook voor de ouderen waarvan we verwachten dat ze langer thuis blijven wonen, daar moeten dan wel meer geschikte woningen voor komen. Aandacht voor de zwakken, mensen met een beperking of mensen die tijdelijk niet zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Maar ook de ouderen die aan de basis van deze samenleving hebben gestaan moeten nu op voorzieningen kunnen rekenen.

We willen ons inzetten voor betaalbare energietransitie voor iedereen. Voor een stabiele begroting van onze gemeente waarin de OZB niet langer de begroting sluitend maakt. Maar ook voor een dienstbare en toegankelijke organisatie die mensen die minder mobiel zijn opzoekt. Voor het behoud van basisonderwijs in zo veel mogelijk kernen, eventueel vanuit een samenlevingsschool.

 

Voor de agrarische sector, de riettelers en natuurbeheer die samen ‘beheerder’ zijn van een zeer groot deel van onze leefomgeving waar we met elkaar van mogen genieten. Voor bedrijven die zich in onze gemeente willen vestigen of juist willen uitbreiden. Voor Steenwijkerland als toeristische trekpleister met goede voorzieningen. Graag stimuleren we culturele activiteiten en we hebben aandacht voor de diepgewortelde tradities van de verschillende kernen.

 

Voor een leefbaar Steenwijkerland, nu en in de toekomst!

bottom of page