top of page

Wethouder

Douwe Oosterveen 

Wethouder
Steenwijk
Telefoon: 140521 (gemeente) 

douwe.oosterveen@steenwijkerland.nl

Portefeuille:

 • 3e locoburgemeester

 • Recreatie en toerisme

 • Vergunningen, toezicht en handhaving

 • Sport

 • Kunst en cultuur 

 • Waterbeleid/-beheer

 • Beheer openbare ruimte

 • Verkeer en vervoer

 • Buitenplaatsen

 • Contactwethouder Cluster Wieden:
  - Vollenhove
  - Blokzijl
  - Sint Jansklooster
  - Giethoorn
  - Wanneperveen
  - Belt Schutssloot
  - Dwarsgracht

 

Namens het college van de gemeente Steenwijkerland vertegenwoordigd in:

 • Duurzaam veilig KOVO

 • Kaderrichtlijn water (deelstroomgebied Rijn Oost) t.b.v. bestuurlijk overleg

 • Toeristisch platform Steenwijkerland

 • Plaatselijke groep NWO (Leader+)

 • Bestuurlijk vervoersberaad

 • Bestuurslid van de Stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden.

bottom of page