top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverCPB Steenwijkerland

Blijft de loswal aan de Kerkweg in Giethoorn een hoofdpijndossier?


De loswal in Giethoorn is al meer dan 10 jaar een van de meest besproken onderwerpen tussen de gemeente Steenwijkerland en de Gieterse ondernemers. Het economische en maatschappelijke belang van de loswal is groot. Een flink aantal woningen, bedrijven en campings is voor de aan- en afvoer van materialen afhankelijk van de loswal. Het begon met de omwonenden van de loswal en bewoners van de Kerkweg in Giethoorn. Zij klaagden over overlast vanwege het vele gebruik van de loswal en het laden en lossen waardoor de doorstroming een probleem was en het woongenot aangetast werd. De loswal zou moeten worden verplaatst.


Al in 2016 heeft het college gekeken naar een alternatieve losplaats aan de Bramen. Meerdere partijen, waaronder grondeigenaren, stonden hier destijds welwillend tegenover. Maar toen kregen ze te maken met stikstof. Nou ja, die was er altijd al maar sinds 29 mei 2019 mag de vergunningverlening niet meer gebaseerd worden op afspraken in het PAS. Om de afgesproken Europese natuurdoelen te halen moet de stikstofneerslag in Natura 2000-gebieden sterk verminderen en daarmee ontstaat voor het gebruik van de loswal opnieuw een probleem. Het mechanisch laden en lossen mag niet meer onbeperkt maar wordt aan banden gelegd.


Gieterse ondernemers kunnen niet zonder de loswal en daarom is er geïnvesteerd in een elektrisch ponton om het materiaal te vervoeren. Ook voor een elektrische shovel om te laden en te lossen werd diep in de buidel getast. De geplaagde loswal in Giethoorn moest van de juiste juridische status worden voorzien. Het resulteerde in een 'op maat gemaakte vergunning' met een beperkt aantal laad- en losbewegingen. Een vergunning die recht zou moeten doen aan zowel de gebruikers als aan de omwonenden. Een vergunning die dermate op maat gemaakt was dat niemand er echt tevreden over was. Tot wanhoop van ondernemend Giethoorn volgden opnieuw vele rechtszaken. De aankoop van de Molen door de gemeente Steenwijkerland zou het tij doen keren, maar niets was minder waar.


Vanaf januari 2022 mag er weer mechanisch geladen en gelost worden aan de Kerkweg. Voor de eerste 80 laad- en losmomenten wordt niet naar de afmetingen van de vracht gekeken, daarna is dit wel van belang. Daarom wordt geadviseerd om de loswal aan de Nering te gebruiken voor kleinere vrachten. Mechanisch laden en lossen mag alleen met toestemming van de gemeente die minimaal 2 dagen tevoren aangevraagd moet worden. Mechanisch laden en lossen mag van 1 november tot en met 31 maart tussen 8.30 en 16.00 uur en van 1 april tot en met 31 oktober tussen 7.30 en 10.30 uur. Vrachtwagens mogen niet stationair draaien tijdens het laden en lossen. De pontons moeten elektrisch zijn aangedreven net als het materiaal dat gebruikt wordt bij het laden en lossen. Er moeten verkeersregelaars aanwezig zijn maar die mogen niet helpen bij het laden en lossen. Je zult maar ondernemer zijn in Giethoorn en afhankelijk van de loswal.


De gemeente Steenwijkerland en de provincie Overijssel zijn het ook niet eens over de loswal aan de Kerkweg in Giethoorn. Inmiddels heeft de Provincie Overijssel aangekondigd op basis van de Wet Natuurbescherming dat zij de gemeente een dwangsom wil opleggen als er geen stikstofvergunning wordt aangevraagd. De Raad van State heeft de voorlopige voorziening die tegen het bestemmingsplan voor de loswal aan de Kerkweg was ingediend, afgewezen. Een maand geleden heeft de gemeente Steenwijkerland beroep aangetekend en is in afwachting van een uitspraak. Maar iedereen begrijpt wel dat dit nooit meer goed komt.


Het wordt wat ons betreft tijd voor een echte oplossing. Als CPB willen ons dan ook sterk maken voor een nieuwe loswal. Dit zal de nodige bestuurlijke én politieke inspanning vergen. Maar dat was het voor de bouw van de nieuwe school in Giethoorn ook het geval. De aanleg van een nieuwe loswal kan prima door de ondernemers in Giethoorn zelf ter hand genomen kunnen worden. Zij kennen het gebied, de ondergrond en het water en zijn hiervoor voldoende uitgerust. Zelfs elektrisch, zodat stikstofuitstoot tijdens de bouw geen issue meer hoeft te zijn. En per saldo komen er geen extra vaarbewegingen. Sterker nog, een efficiënter transport over het water zou wel eens kunnen resulteren in aantoonbaar minder vaarbewegingen. Die anno 2022 elektrisch worden uitgevoerd.

Comments


bottom of page