top of page
Zoeken

CPB, bijna 50 jaar politiek met gezond verstand

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. 16 maart mogen we naar de stembus. Al zijn velen van ons meer bezig met wat er gebeurt in Oekraïne. Toch laat dat land zien hoe belangrijk een goed bestuur is. Dat geldt zowel landelijk, provinciaal als gemeentelijk.

De laatste 10 jaar zijn vele belangrijke taken van het Rijk naar de gemeenten gegaan. Vaak zonder extra geld voor de uitvoering ervan. Dat vraag om gedegen afweging van de beschikbare middelen, kaders aangeven van wel kan, keuzes maken als iets niet kan. Met kennis van de problematiek, betrokkenheid, inzet en met gezond verstand handelen.


De Christelijke Partij Burgerbelangen is een partij met mensen die met de voeten in de klei staan. Een partij voor de hele gemeente, al lag in 1973 de bakermat in voormalig Brederwiede. Leidraad is de bijbel. ‘Lokaal, onafhankelijk en recht door zee’ is de leus. Zeg wat je doet en doe wat je zegt. Niet meer, niet minder.


Het verkiezingsprogramma “Voor een leefbaar Steenwijkerland, nu en in de toekomst” geeft aan dat de CPB de toekomst met vertrouwen tegemoet gaat.

Waar wil de CPB de komende 4 jaar zich voor inzetten?


De 10 geformuleerde speerpunten zijn:

1. Versneld uitvoering geven aan de woningbehoefte in alle kernen.

2. Inzetten op een sterke lokale economie met een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers.

3. ​Ruimte bieden aan de agrarische sector, inclusief de rietcultuur, om te werken aan een duurzame toekomst en bestaansmogelijkheid.

4. ​Het stimuleren van verduurzaming en energie zuinig maken van particuliere woningen, alsook het stimuleren van acties door coöperaties.

5. ​Een stabiele gemeentelijke financiële positie, waarin de OZB niet mag dienen als sluitpost van de gemeentelijke begroting.

6. ​Een dienstbare, toegankelijke, ambtelijke organisatie voor alle bewoners. Ook voor ouderen en minder validen.

7. ​Zorg, aandacht en ondersteuning voor jongeren en ouderen middels maatwerk voorzieningen.

8. ​Behoud van het basisonderwijs en voorzieningen om de leefbaarheid in de kernen te behouden.

9. Veilige en toegankelijke (vaar)wegen en fietspaden voor inwoner en toerist alsook een nette uitstraling van het openbaar groen.

10. ​Stimuleren van culturele activiteiten zoals de corso’s, gondelvaarten, Dicky Woodstock, etc. en aandacht voor diepgewortelde tradities zoals carbidschieten, oudejaarshuisjes, jeugdketen, etc.


De kandidaten

Lijsttrekker Ronnie Lassche uit Sint Jansklooster heeft het stokje overgenomen van Jacqueline Willemsen. Ronnie heeft een brede bestuurlijke ervaring opgedaan in lokale besturen en het bedrijfsleven en heeft inmiddels 8 jaar ervaring als raadslid.

Daarnaast op twee, staat Gidion Hoorn uit Wanneperveen, een voorbeeld van een jonge ambitieuze politicus die inmiddels al weer 6 jaar raadslid is.

Derde staat Tilko Gernaat uit Steenwijk, met veel bestuurlijke ervaring. Zowel in de gemeenteraad als bestuurder van het waterschap. Juist de combinatie van die kennis komt in onze gemeente tot zijn recht.

Voor Annie Muizelaar, op plaats 4, is de gemeenteraad nieuw. Met nieuw elan en een vrouwelijke blik op gemeentelijke zaken heeft Vollenhove opnieuw een sterke kandidaat. Annie is zeer ervaren in het sociaal domein.

Nummer 5 staat Wim Brus, 35 jaar inwoner van Giethoorn geweest en tijdelijk wonend in Sint Jansklooster. Wim heeft ook de nodige politieke en bestuurlijke ervaring en weet als geen ander wat er leeft onder het agrarisch deel van de gemeente.

Jack Doeven uit Tuk op plaats 6. Hij heeft als burgeraadslid een belangrijke taak in de voorfase van besluitvorming. Jack heeft veel ervaring op het gebied van openbare veiligheid.

Met deze kandidaten heeft de CPB een sterke fractie met een brede kennis en ervaring.


Comments


bottom of page