top of page
Zoeken

CPB Ledenvergadering - woensdag 13 maart 2019.

Iedereen hartelijk welkom. We hebben een druk en roerig jaar achter de rug. Erg dankbaar ben ik als fractievoorzitter, voor het feit, dat we elke maandag met een flinke groep mensen, die zich betrokken voelen bij het reilen en zeilen van onze partij, aan tafel zitten.

Onderwerpen worden uitgebreid besproken en standpunten worden ingenomen.


De teleurstelling van de verkiezingen van maart 2018 hebben we langzaam maar zeker verwerkt. We hebben onze nieuwe rol opgepakt. Erg druk hebben we het met het voorbereiden van vergaderingen nog niet gehad. Dit college, nu bijna een jaar aan het bewind heeft nog maar heel weinig laten zien. Ja, bloemen uitdelen aan bruidsparen daar verschijnt men mee in de krant, maar nieuwe zaken aan de orde stellen? Ja, zaken die onder het mandaat van het college vallen zoals het aankopen van een boerderij of de Molen in Giethoorn. Zaken waar de raad in laatste instantie ook nog z’n fiat aan mag geven. De aankoop van het Station in Steenwijk dit werd tijdens de behandeling van het Bidboek, uit de hoge hoed getoverd. Dit soort zaken, die eisen een deel van onze aandacht op. Transparantie is ver te zoeken.


Het IGSD dossier loopt als een rode draad door alle colleges heen en heeft ook in de afgelopen maanden weer voor lange vergaderingen gezorgd. Per 1 januari 2020 eindigt de Gemeenschappelijke Regeling met Westerveld en wordt Steenwijkerland weer voor 100 % verantwoordelijk voor alles.


We hebben in het afgelopen jaar over veel onderwerpen vragen gesteld.

2 februari 2018: AED in kleine kernen; antwoord gekregen maar niet bevredigend.

Mei: In verband met het mooie weer het buitenbad van het zwembad in Vollenhove vervroegd openstellen. Tot op dit moment geen bevredigend antwoord.

5 juni: Bouwwerk aan de Gagelsweg: antwoord tevreden.

18 juni: Vlaggenmasten in Steenwijkerland: antwoord niet bevredigend.

25 juni: Veiligheid voor fietsers op de Beulakerweg: in eerste instantie niet tevreden over het antwoord. Op 20 september nog weer vragen over gesteld. Nu was het antwoord wel bevredigend.

17 juli: Woningbouw Belt Schutsloot: antwoord op dat moment tevreden, maar tot nu toe gebeurt er helemaal niets.

30 juli: Bouwstroomvoorziening Voorpoortplein: antwoord tevreden, zaken zijn opgelost.

30 juli: Druk op wijkverenigingen en plaatselijke belangen, het antwoord kwam op 2 oktober, nadat we met de wethouder over de problematiek gesproken hadden.

27 augustus: Hoarding en woningvervuiling: antwoord tevreden.

21 september: Bestrijding Japanse Duizendknoop.

24 september: Opheffen subsidie ouderen ontmoetingsgroepen. Antwoord niet tevreden.

25 september: Verantwoord alcohol gebruik, waarom doet Steenwijkerland niet mee aan een campagne? Antwoord: niet tevreden.

22 januari 2019: Opheffen buslijn 79. Antwoord tevreden.

We hebben over 3 onderwerpen: ophalen oud papier; ouderencomités (CWO) en openingstijden buitenbad zwembad Vollenhove nog een keer vragen gesteld, omdat deze toegezegd waren, maar niet beantwoord zijn.


In december zouden we uitsluitsel krijgen over de manier waarop oud papier in verschillende delen van Steenwijkerland opgehaald wordt. Per 1 januari 2019 is de aanhanger en platte kar verboden. Tot op heden geen antwoord. Er wordt nog steeds met de platte kar opgehaald. Een vraag die al aangehouden wordt vanaf mei 2018: kan bij warm weer het buitenbad in Vollenhove eerder open? Het zal in een breder stuk aan de raad aangeboden worden. Maar wanneer? De vraag over de ouderen groepen is wel in tweede instantie duidelijker beantwoord, de wethouder zal de groepen uit nodigen en nader informeren.


In de afgelopen raadsvergadering (12 maart) is de situatie m.b.t. de Arembergerweg uitgebreid aan de orde gesteld door CPB en CDA. De beantwoording van de wethouder was duidelijk en hij gaf toe dat de communicatie beter gekund had. De provincie heeft de eis, dat de weg voor 1 mei klaar moet zijn. De wethouder heeft gezegd dat op Goede Vrijdag en dus het paasweekend de weg open zal zijn voor fietsers.


Zaken waar we ons als partij mee bezighouden zijn op dit moment ook:

· De plaats van zonneparken, we volgen de ontwikkelingen van de energiecorporaties in Steenwijkerland.

· De plannen die zullen worden gepresenteerd n.a.v. de gelden die beschikbaar gesteld zijn voor de uitvoering van het bidboek.

· Woningbouw in verschillende plaatsen, de voortgang of nieuwe plannen.

· De nieuwe scholen die in de planning zijn, maar waar nog steeds niets gebeurd.


Het is zaak om alert te blijven en onderwerpen aan de orde blijven stellen in het belang van onze inwoners van Steenwijkerland. De ambitiekaarten, die in de afgelopen weken met ons gedeeld worden, roepen bij mij nog wel vragen op. Wat heeft de gemiddelde inwoner hieraan? Veel kreten, maar op dit moment weinig daden. Voor ons als CPB dus belangrijk om door het stellen van vragen duidelijkheid te krijgen voor onze inwoners.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page