top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverCPB Steenwijkerland

CPB stelt schriftelijke vragen over ontwikkelingen ontsluitingsweg Giethoorn


Onlangs vernamen we vanuit inwoners van Giethoorn en de pers de strubbelingen rond Giethoorn inzake het lopende visietraject inzake toerisme in en rondom Giethoorn. Al eerder werden hier vragen over gesteld, juist ook omdat er een WOB-verzoek lag vanuit Gieters Belang.


Dit duidt op onvolledige transparantie in een proces dat juist mét het gebied werd gevoerd. Waarin gemeente en shareholders gezamenlijk optrokken om de Visie op Toerisme, juist in het gebied rondom Giethoorn, om te zetten in breed gedragen oplossingen. De geluiden die we al meerdere maanden horen klinken toch anders.


Vragen:

1. Kunt u aangeven waarom de Gemeente Steenwijkerland al in februari 2020, in afwijking van afspraken die met Gieters Belang zijn gemaakt, al een voorkeursvariant voor een ontsluitingsweg heeft uitgesproken en hierop acties heeft uitgezet, zonder dat zowel Gieters Belang als wel Giethoorn Onderneemt hiervan op de hoogte waren?


2. En kunt u aangeven waarom dit toen al is gebeurd, juist omdat het visietraject dat met alle shareholders doorlopen werd, nog volop liep?


3. Kunt u aangeven waarom het bestaan van deze exercities, het doorrekenen van een mogelijke variant, door het college stelselmatig is ontkend? Terwijl ten tijde van het afsluiten van de Regiodeal in 2019 er meerdere malen publiekelijk is toegezegd dat alle shareholders, waaronder Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt, aan de voorkant zouden meebeslissen.


4. Bent u met ons van mening dat een vorm van participatie, ofwel 'de burger op één', in het project rondom Giethoorn, onvoldoende tot niet van de grond is gekomen en slechts holle bestuurlijke kretologie lijkt te zijn?


5. Bent u met ons van mening dat wanneer er in gebiedsprocessen WOB-verzoeken worden ingediend, dit wel heel erg haaks staat op participatie van onderaf?

Yorumlar


bottom of page