top of page
Zoeken

CPB stelt vragen aan college betreft financiering en onderhoud AED

Bijgewerkt op: 5 feb. 2018


Geacht College,


Tot onze grote verbazing lezen we vrijdagmorgen 2 februari in de Opregte Steenwijker Courant: ‘Gemeente geeft geen cent voor AED in kleine kernen’, en daar zijn we echt teleurgesteld over.


Op initiatief van de gemeente Steenwijkerland worden in 2011 allerlei verenigingen en alle PBW’s uitgenodigd voor een infoavond om de AED bekend te maken onder een breed publiek. Daar wordt massaal gehoor aan gegeven en binnen veel verenigingen wordt de noodzaak ingezien en gaat men aan de slag om in Steenwijkerland mensen te enthousiasmeren. Veel mensen zijn bereid zich op te geven bij Hartslagnu in het geval zich een reanimatie in de omgeving voordoet. In samenspraak met veel bedrijven en banken worden financiële acties opgezet om een zo dekkend mogelijk publiek beschikbaar AED-netwerk te creëren.


Ook middels de matrix wijk- en dorpsplannen van de gemeente Steenwijkerland worden er middelen beschikbaar gesteld om dit uit te voeren. In de media lezen we dat op diverse plaatsen dit gerealiseerd wordt en vorig jaar ontvingen we berichten over de succesvolle 6-minutenzone in Vollenhove.


Daarom hebben we als CPB de volgende vragen:

- Maakt u werkelijk verschil in een financiële bijdrage tussen grote en kleine kernen?

Wanneer u hier verschil in maakt, wat is dan uw motivatie hiervoor?

Wanneer u dit verschil niet maakt, op welke wijze gaat u dan stimuleren en bijdragen aan dit levensreddend initiatief dat ook in de kleine kernen belangrijk is?


- Bent u met ons van mening dat het koppengeld primair bedoeld is om initiatieven te laten ontstaan en dat onderhoud van AED’s regulier is en niet uit het koppengeld betaald dient te worden?


- Omdat u publiek geld beschikbaar gesteld hebt in het verleden zou het zinvol zijn om eens te kijken waar het succes van de AED het grootst is en hoe dit gemeente breed een groot succes kan worden. Bent u bereid om met alle kernen op korte termijn dit te evalueren?


- Wanneer breed de conclusie getrokken wordt dat de AED een succes is bent u dan ook bereid een bijdrage te doen in de jaarlijkse kosten van pads, opleiding en onderhoud of anders een voorstel aan de raad van de gemeente Steenwijkerland voor te leggen?


Namens de CPB fractie

Jacqueline Willemsen

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page