top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverCPB Steenwijkerland

CPB VIJFTIG JAAR KRACHTIG AANWEZIG IN DE GEMEENTEPOLITIEKIn januari 1973 ontstond de gemeente Brederwiede door een fusie van de gemeenten Vollenhove, Blokzijl, Giethoorn en Wanneperveen. Maar een fusie van 4 gemeenten betekende ook een fusie van 4 lokale afdelingen van de landelijke partijen.

In aanloop naar deze fusie waren er op 15 november 1972 gemeenteraadsverkiezing

en waarbij Klaas Naberman op de 4e plaats stond voor de Christelijk Historische Unie (vanaf 1980 het CDA). Daar was niet iedereen even blij mee. Na de verkiezingen ontstond er dan ook onvrede waarna Klaas Naberman zei: ‘als ‘t zo moet, dan richt ik wel een nieuwe partij op’ en zo ontstond in januari 1973 de Christelijke Partij Brederwiede.

Naast Klaas Naberman sloot ook Jan van de Belt aan bij de CPB, net als Jaap de Olde en Dirk van de Ploeg. Ook de lokale afdeling van de Christelijke Arbeiders Partij voegde zich bij de CPB. Op de eerste vergadering waren er al 27 leden aanwezigen en Evert Spit werd de eerste voorzitter van de CPB.

In 1998 werden de laatste gemeenteraadsverkiezingen gehouden in de gemeente Brederwiede en deze waren zeer succesvol voor de CPB. Van de 15 zetels die te verdelen waren werden er 6 ingenomen door de CPB. Het was nog de tijd van het monisme waarin bestuurders ook deel uit maakten van de gemeenteraad. Naast de CPB was ook Gemeentebelangen een lokale politieke partij.

En als we kijken naar de onderwerpen die de agenda bepaalden is er weinig verschil met nu. Ook toen was leefbaarheid in de kernen, aanleg van nieuwe woonwijken, industrie, werkgelegenheid en sport en recreatie de belangrijkste onderwerpen.

Voor veel inwoners was de herindeling van de gemeente toen ook een belangrijk punt met name de centralisering van de gemeentelijke diensten. Vollenhove was tot de herindeling het centrum zoals dat nu het geval is met Steenwijk als centrum.

Er was een nieuwe herindeling in aantocht. Per januari 2001 werden Brederwiede, Steenwijk en IJsselham één gemeente. De Christelijke Partij Brederwiede zag met het wegvallen van Brederwiede dat de naam gewijzigd moest worden. Daarbij wilde de fractie aandacht geven aan het gehele werkgebied van de nieuwe gemeente. De naam werd gewijzigd in Christelijke Partij Burgerbelangen, daarmee kon de CPB zich richten op de gehele gemeente en haar belangen.

Maar er veranderde meer. Klaas Naberman, lijstrekker van 1973 tot 2001, stopte en Piet Rook uit Sint Jansklooster nam het lijsttrekkerschap van hem over. In de nieuwe gemeente Steenwijk startte de CPB in 2001 met 4 zetels. In 2006 en 2010 werden 3 zetels behaald bij de verkiezingen.


In 2014 vond Piet Rook het tijd om het politieke stokje over te geven aan Ronnie Lassche uit Sint Jansklooster en groeide de CPB naar 4 zetels. Daarmee werd de CPB onderdeel van de coalitieonderhandelingen en werd Jacques Wagteveld uit Steenwijk wethouder. De leeggevallen plaats werd ingenomen door Joop Stam uit Belt-Schutsloot. Door ziekte moest Jacques Wagteveld na 3 jaar afhaken en werd hij vervangen door Douwe Oosterveen uit Zuidwolde.

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 kreeg de CPB voor het eerste een vrouw als lijstrekker. Jacqueline Willemsen-Post, die al sinds 2001 raadslid was voor de CPB, werd lijsttrekker. We werden opnieuw oppositiepartij en 3 raadszetels werden door de CPB bezet.

Met Ronnie Lassche als lijstrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 en een jong en modern campagneteam hebben we de burgerbelangen gepromoot. En met groot succes, we groeiden naar 5 raadszetels, maar wel opnieuw in de oppositie. Maar vanuit de oppositie hebben we nog steeds volop aandacht voor de zaken die de burger echt raken en zullen we ons daarvoor blijven inzetten. We zullen aandacht blijven geven aan de leefbaarheid in de vele kernen van Steenwijkerland, voor de jongeren die geen eigen woning kunnen vinden in de eigen kern, voor woningbouw in de diverse kernen, voor burgers die overlast ondervinden en voor inwoners die met uitzetting bedreigd worden.

Als Christelijke Partij Burgerbelangen staan we midden in de samenleving en we maken als bestuur en fractie deel uit van deze samenleving. We zijn iedere dag dankbaar dat we weer de kracht ontvangen om ons in te zetten voor wat echt belangrijk is voor onze inwoners en hopen dit nog heel lang te kunnen doen.Raadsleden voor de CPB in de afgelopen 50 jaar:


1. Klaas Naberman

2. Jan van de Belt

3. Joop Ouderling

4. Fré Aalbers

5. Jannes Wink

6. Trijntje Halfmouw

7. Piet Rook

8. Nelie Knol

9. Jacqueline Willemsen-Post

10. Jacques Wagteveld

11. Ronnie Lassche

12. Ludwig Lassche

13. Lucia Visser-Jager

14. Joop Stam

15. Douwe Oosterveen

16. Martijn Ensing

17. Gideon Hoorn

18. Wim Brus

19. Annie Muizelaar-Eilkes

20. Tilko Gernaat

Comments


bottom of page