top of page
Zoeken

Jacqueline Willemsen stelt zichzelf en de CPB voor bij het verkiezingsdebat in Blokzijl


CPB Christelijke Partij Burgerbelangen


Ik ben Jacqueline Willemsen, 64 jaar, geboren en opgegroeid in Vollenhove. Sinds 2001, de herindeling maak ik voor de CPB deel uit van de gemeenteraad van Steenwijkerland. Het is een blijft een boeiend vak, want het voor mij is geen vrijetijdsbesteding. Je verdiepen in allerlei zaken om de inwoners zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Sinds 2014 ben ik fractievoorzitter, met een enthousiaste groep mensen hebben we de afgelopen 4 jaar gewerkt in coalitieverband. Verantwoordelijkheid nemen voor de besluiten die genomen worden, een andere, maar een zeer boeiende kant van het raadslid zijn. en nu door de partij gekozen tot lijsttrekker. Ik kijk hier met plezier en dankbaarheid op terug en we spreken de wens uit, dat we deze lijn in coalitieverband de komende 4 jaar voort zullen kunnen zetten:

Samen kunnen we meer!


De CPB al 45 jaar actief als lokale politieke partij.


et zich in voor alle inwoners van Steenwijkerland, heeft haar oorsprong in Brederwiede maar zet zich na de herindeling breed in. Vertegenwoordigers in veel kernen, dus direct benaderbaar. Voor de MFA’s, sportlocaties en kwalitatief betere industrieterreinen in heel Steenwijkerland, voor een betere ontsluiting van Ossenzijl en Blokzijl, voor woningbouw in Blankenham .


De CPB is constructief, heeft in de afgelopen 4 jaar haar verantwoordelijkheid genomen door deel uit te maken van de coalitie.


Meebouwen aan een sterke samenleving en een financieel gezond Steenwijkerland.


Trots op wat er in de afgelopen 4 jaar tot stand gekomen is: het hele proces van de WMO, geen andere lastenverhoging dan indexering, oprichting Nationaal Park Wieden-Weerribben, ’t Olde Maat Uus, de Buuzepolle, sportaccommodaties op NOC/NSF-niveau, Voorpoortplein en Kerkplein in Vollenhove met ook het terugbrengen van de markt, start gemaakt met de school in Giethoorn, de Landerijen in Oldemarkt, Centrumplan Steenwijk enz.


Participatie is ons hoofdthema, geen container begrip, maar hier in de breedste zin van het woord uitvoering aan geven: burgerparticipatie, omgevingsparticipatie; arbeidsparticipatie; participatiemaatschappij; duurzaamheidsparticipatie.


De CPB wil graag een fonds van € 500.000,- in het leven roepen in de komende jaren om burgerinitiatieven te ondersteunen, cofinanciering. Van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie (de invloed van de burger op de leefomgeving moet vergroot worden, niet meer meepraten maar initiatieven indienen)


Bereikbaarheid/ dienstverlening aan de inwoners vergroten, mobiel kantoor, of in een kern op een bepaalde dag aanwezig zijn.


Inwoners faciliteren door snelle procedures (vergunningverlening)


De CPB wil zich ook de komende 4 jaar constructief blijven inzetten voor de inwoners van onze prachtige gemeente Steenwijkerland, een gemeente die zich kenmerkt door zijn grote verscheidenheid aan natuur, landschappen, industrie met toonaangevende bedrijven en een grote verscheidenheid aan kernen.


De CPB lijst 4. Breng allemaal uw stem uit op 21 maart a.s.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page