top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverCPB Steenwijkerland

Kosten vergunningen omhoog/omlaag?


Vanaf 1 januari 2024 treedt, onder voorbehoud goedkeuring Eerste Kamer, de langverwachte Omgevingswet in werking. Doel van deze wet is om meer mogelijk te maken met een eenvoudigere procedure. Of dit allemaal ook zo gaat uitpakken? We gaan het meemaken. Want meestal betekent eenvoudiger ook minder regels. In de praktijk betekent dit veelal nog meer wet- en regelgeving.


Eenvoudiger, kortere procedures bij aanvragen voor een vergunning, en hierdoor de verwachte lagere kosten voor een vergunning. Dit laatste omdat een deel van de aanvraag, de bouwkwaliteitstoets, niet meer door de gemeente wordt gedaan maar door externe hiervoor geaccrediteerde partijen.


Reden voor de CPB Steenwijkerland om het College per motie te vragen deze verlaging van de bouwleges op te nemen in de legesverordening. Want, minder werk, dus minder kosten voor de aanvrager/inwoner.


Uit de discussie bleek dat de Raad het met ons eens was. Ook vanuit het college is men voornemens om in december 2023 de legesverordening hierop aan te passen. Een substantiële verlaging van 25 à 30 % voor de kosten van een vergunning voor bouw, verbouw, etc.


We zullen als CPB Steenwijkerland het College houden aan de door haar gedane toezegging om de kosten voor een vergunning naar beneden bij te stellen.


Of de totale kosten voor het verkrijgen van een complete vergunning met deze nieuwe Omgevingswet zullen dalen valt zeer te betwijfelen.

Comments


bottom of page