top of page
Zoeken

Lijsttrekker Gemeenteraadsverkiezingen 2018


Donderdag 23 november jl. heeft de Christelijke Partij Burgerbelangen (CPB) Steenwijkerland haar ledenvergadering in Het Wapen van Utrecht in Sint Jansklooster gehouden. In deze vergadering zijn de eerste vijf kandidaten van de kieslijst en de lijsttrekker door de kiescommissie, aan de leden voorgesteld. Als lijsttrekker is Jacqueline Willemsen–Post (Vollenhove) unaniem door de leden benoemd. Nummer 2 op de lijst is Ronnie Lassche (Sint Jansklooster), nummer 3 Ludwig Lassche (Blokzijl), nummer 4 Gidion Hoorn (Wanneperveen) en nummer 5 Tilko Gernaat (Steenwijk), ook hun voordracht is door de leden unaniem bekrachtigd. Deze leden maken op dit moment deel uit van de fractie. De complete kieslijst wordt op de ledenvergadering van 11 januari 2018 bekend gemaakt. Tijdens de ledenvergadering is de vraag gesteld of de CPB een wethouderskandidaat heeft. Het bestuur geeft aan, dat de voorkeur uitgaat naar de huidige wethouder van de CPB, de heer Douwe Oosterveen. De heer Oosterveen zegt, vereerd te zijn, met het in hem gestelde vertrouwen en dat hij met plezier deze functie voor de CPB wil vervullen. Het bestuur heeft een toelichting gegeven op de promotiecampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Door verschillende leden zijn onderwerpen aangedragen, die van belang zijn in de campagne. De leefbaarheid in steden, kernen en wijken, moet in het beleid centraal staan. Voor de CPB een opdracht om het beleid van de afgelopen jaren voort te zetten. Samen kunnen we meer!

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page