top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverCPB Steenwijkerland

Najaarsnota 2021


Voorzitter,


Voor ons ligt de najaarsnota 2021, een goed leesbaar document, alweer de laatste van dit college. In deze najaarsnota legt het college verantwoording of richting de raad over het gevoerde beleid gekoppeld aan doelstellingen van het afgelopen jaar.


Zoals bekend staat volgende week de begroting op de rol. Als raad en fractie om deze te beoordelen te controleren en eventueel bij te sturen.


Wij merken een degelijk verschil tussen de beoordeling van de inwoners en de beoordeling van het college.


Wat ons bezig heeft gehouden en onze inwoners de afgelopen tijd is de besluitvorming omtrent zonneparken. Dit zint ons niet en wij kunnen ons niet voorstellen dat het college goed terugkijkt op de processen in Eesveen en Wanneperveen. Wat wij missen is het contact met de omgeving. En de inwoners missen dit ook, terwijl de inwoner op 1 staat. Voor wie zijn wij er? Dat is een terechte vraag.


Wanneer je de inwoner op 1 zet dan schept dat verwachtingen, wij moeten constateren dat in ieder geval omtrent de gang van zakken betreffende de zonneparken dit niet goed lukt. Een proactieve betrokken en anticiperende opstelling is dan van belang.

Ook regievoering is van belang, het voelt niet goed als grote partijen in onderhandeling zijn met belangenverenigingen terwijl er een enquête ligt waarbij geen draagvlak is onder de bevolking, en vervolgens er met grote zakken geld er een deal gemaakt wordt.

En wat is hiervan de beïnvloeding geweest naar de raad toe. Wij vinden dit geen zuivere besluitvorming waar te veel onder druk wordt gewerkt.


Zijn wij klaar voor de invoering van de omgevingswet welke per 1-7-2022 in werking treedt wij vragen ons dit af. Kan het college hier een reflectie op geven?


In het programma duurzaam op koers scoren we rood op het energieneutraal maken van gemeentelijke eigendommen. Opwekken van duurzame energie vraagt ook veel aandacht en uitvoering.


Het tekort aan huisartsen, wat kunnen we hiermee? Zijn hier gegevens over bekend, waar zijn we kwetsbaar. Bewonersinitiatieven ondersteunen onderhoud openbare ruimte scoort rood. Wat wordt hieraan gedaan? Nemen we wel het initiatief?


IHP, huisvesting scholen. Ligt dit op koers? Er staat vermeld dat najaar 2021 de school in Sint-Jansklooster voorbijkomt, is dit nog haalbaar?


En dan de beslispunten, wij hebben een vraag bij beslispunt 7. Waarom wordt de einddatum losgelaten bij de reserve sociaal domein?


Wat positief is, is natuurlijk het batige saldo en voor de overige beslispunten kunnen wij ons hierin wel vinden.


Fractie CPB

Ronnie Lassche

Comments


bottom of page