top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverCPB Steenwijkerland

Onderhoud wegen


Al jaren blijft het reguliere onderhoud van onze wegen en fietspaden in de gemeente Steenwijkerland achter bij hetgeen we destijds hebben afgesproken. En al eerder heeft de CPB Steenwijkerland per motie om extra eenmalig geld gevraagd om deze achterstanden adequaat te verhelpen. Ondanks dat het college aangeeft dat er voldoende geld is om dit uit te voeren blijven de resultaten ver achter. Middels foto’s, die bij deze zijn toegevoegd, blijkt dat de situatie onveilige situaties oplevert voor de weggebruiker. En staat de veiligheid van deze weggeruiker onder druk.


Net als eerder dit jaar zijn de meeste overige partijen in de Raad van mening dat het wel meevalt. En stemden daarom tegen de motie.


Nu geld niet het probleem lijkt te zijn vragen wij ons echt af waarom het dan stokt in de uitvoering. Want medewerkers van de gemeente rijden toch vaak genoeg door onze gemeente om dit ook zelf te constateren?


Het college zal strakker op de uitvoering moeten zitten. Kortom, aan het werk!

Comments


bottom of page