top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverCPB Steenwijkerland

PIP Noordmanen


Wat? Inderdaad, het PIP Noordmanen.

Het Provinciaal Inpassings Plan. Een dure naam voor het wijzigen van bestemmingen van in dit geval agrarisch naar natuurwaarden. En voor het wijzigen van o.a. waterpeilen in gebieden waar ondernemers in landbouw en rietteelt al jaren bloeiende bedrijven hebben. En waar de toekomst steeds ongewisser wordt.


Het is het sluitstuk van jaren N2000 beleid. En waar nu de Provincie het bevoegd gezag is om dit af te ronden. Toch zijn de ondernemers in het gebied er niet gerust op. Er zijn nog te veel open einden. Vragen die nog onvoldoende zijn beantwoord. Gesprekken aan de keukentafel met de provincie die nog niet zijn afgerond. En er is nog niet met iedereen overeenstemming bereikt.


En ondertussen dendert het proces van besluitvorming door. En heb je het gevoel dat je steeds verder een 'natuurlijke' fuik in zwemt. En met het instrument van onteigening heeft de provincie een stok achter de deur. En is er inderdaad geen weg meer terug.


De CPB heeft zich wederom hard gemaakt voor schadebepaling aan de voorkant, alvorens tot besluitvorming wordt overgegaan. En spreekt haar afschuw uit over de mogelijke inzet van onteigening. Dat zou je, ook als overheid, niet moeten willen.

Comments


bottom of page