top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverCPB Steenwijkerland

Raad Steenwijkerland steunt voorstel CPB voor amendement op begroting GGD IJsselland 2023


De gemeente is geen bank, en haar inwoners al helemaal niet!


Meerdere gemeenten in Overijssel werken op bepaalde thema’s bestuurlijk samen. Voor gezondheid gerelateerde thema’s is dit de GGD IJsselland. Zij bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van ruim 500.000 inwoners in de elf aangesloten gemeenten. En als het gaat om de wettelijke taken worden deze veelal gefinancierd door het Rijk. Als er meer door de GGD moet gebeuren, komt het Rijk met extra geld over de brug.


Als Raad zijn we altijd kritisch op Gemeenschappelijke Regelingen. Veel gebeurt samen met andere gemeenten en daarom heb je hier niet altijd grip op. Het college, die ons als Raad bestuurlijk vertegenwoordigd, begrijpt dit en probeert ons tijdig voldoende mee te nemen in de stukken die voorliggen.


Afgelopen Raadsvergadering stond de begroting GGD 2023 op de agenda. De GGD, dus de 11 gemeenten samen vertegenwoordigd door de wethouders van deze gemeenten, vroegen om € 496.000 extra geld. Dit omdat er mogelijk extra taken op het bordje komen van de GGD. Het college was kritisch en stelde de Raad voor om een zienswijze op dit voorstel in te dienen.


Echter, als je als Raad en college van B en W kritisch bent en eigenlijk geen voorstander bent van dit extra geld op dit moment, zul je dit ook goed duidelijk moeten maken. Met termen als ‘we vragen het Algemeen Bestuur van de GGD om keuzes te heroverwegen’ kom je er dan zeker niet. Dat valt wat ons betreft onder de categorie bestuurlijke prietpraat. Eerst de inhoud, dan het geld. En niet andersom!


Een wijziging van het advies door de Raad aan de GGD, dat als voorzet was gegeven door het college van B en W, kon op een grote meerderheid rekenen. Oftewel, een groot deel van de Raad was het met de CPB eens. Wees duidelijk in wat je doet en zegt.

Gewoon recht door zee!

Comments


bottom of page