top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverCPB Steenwijkerland

Welstand of dakrand?


In de Raadsvergadering van 10 oktober jl. lag een voorstel voor om de Welstandsnota aan te passen op het onderdeel Duurzaamheid. Het college stelde voor om de plaatsing van zonnepanelen ook mogelijk te maken in beschermde Stads- en Dorpsgezichten en/of Monumenten. Niet dat alles nu direct mogelijk wordt want uiteraard worden er wel weer heel veel voorwaarden vanuit Welstand aan gesteld. Maar goed, verduurzamen van panden door plaatsing van zonnepanelen in deze gebieden wordt nu in ieder geval minder moeilijk gemaakt. Tot zover een mooi voorstel.


Echter stond ook aangegeven dat Welstand zou mogen bepalen hoeveel zonnepanelen er op een dak gelegd worden in plaats van de eigenaar. Dit ging ons als CPB Steenwijkerland te ver. Want daar gaat de Welstandscommissie niet over. Wel over mogelijke aantasting, NIET over het aantal panelen als hoofddoel. Met het maximeren van de opbrengst worden toekomstige ontwikkelingen zoals het elektrisch rijden op zelfopgewekte stroom voor de eigenaar van het pand ongewild en onterecht beperkt.


Op voorstel van D66, CPB en VVD hebben we deze maximering van het aantal panelen met succes uit de herziene Welstandsnota weten te halen. Want de Raad was het unaniem met ons eens.


Niet Welstand maar de dakrand bepaalt mede het maximale aantal panelen. Zodat verduurzaming ook in voornoemde gebieden opgepakt kan worden.

Comments


bottom of page