top of page
Zoeken

CPB stelt vragen aan college betreft opbrengstprijzen oud papier


Geacht college,


de afgelopen periode is er veel gesproken over de inzameling van oud papier. Het college, de gemeenteraad en de verenigingen hebben zich over dit onderwerp gebogen. We zijn blij dat er nu uiteindelijk duidelijkheid komt en verenigingen door kunnen gaan waar ze mee bezig zijn en dat de opbrengsten voor de verenigingen gewaarborgd blijven. Wat ons opvalt, is dat inzamelende partijen uit voormalig Brederwiede een lagere opbrengstprijs ontvangen dan elders in de gemeente. Tevens valt op dat deze verenigingen zich redelijk afzijdig houden in de discussie. Verenigingen uit voormalig Brederwiede ontvangen een prijs van 34 euro per ton, terwijl elders in Steenwijkerland verenigingen een opbrengstprijs ontvangen die minimaal 50% hoger ligt. Terwijl deze verenigingen hier dezelfde inspanningen voor leveren.

Dit is volgens ons onrechtvaardig, daar kunnen wij niet mee leven.


We hebben een aantal vragen:

1. Klopt onze constatering? en zo ja bent u het met ons eens, dat verenigingen uit voormalig Brederwiede qua opbrengstprijs achtergesteld worden.

2. Kunt u dit tegelijkertijd met de nieuwe vergunningsverlening recht trekken zodat alle verenigingen ongeveer gelijke opbrengstprijzen hebben. En dit als uitgangspunt meenemen in het komende stuk wat binnenkort naar de raad ter bespreking gaat.


Met belangstelling zien de beantwoording tegemoet.

Namens de CPB-fractie

Ronnie Lassche

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page