top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverCPB Steenwijkerland

Raadsvergadering van 28 november 2023.


Een gemiddelde agenda en brede instemming binnen een uur. Zo zou je de raadsvergadering van 28 november kunnen samenvatten.


Een 5-tal hamerstukken waaronder 3x een bestemmingsplanwijziging, een correctieve herziening en enkele rapportages van de GGD IJsselland werden snel afgehamerd waarna de discussie over het investeren in een congresvoorziening voor RABO Theater De Meenthe begon.


Tijdens de Politieke Markt van 21 november was al duidelijk dat dit voorstel op draagvlak kon rekenen. Het bestuur van Stichting De Meenthe had voorwerk gedaan en alle fracties waar twijfels waren bezocht en uitleg gegeven. Omdat de gemeente Steenwijkerland eigenaar is van het gebouw staat zij ook aan de lat voor de investering. Maar ook Stichting De Meenthe draagt zelf bij. En deze investering zorgt ervoor dat Stichting De Meenthe haar sterk gestegen kosten - door loonstijging en inflatie - kan bekostigen vanuit een hogere opbrengst en niet om een hogere subsidiebijdrage gaat vragen.


Op zich een prachtig voorstel maar omdat de parkeerdruk op omliggende straten erg hoog is en we vragen hadden over de ontwikkeling van de Stationsomgeving hebben we een amendement ingediend waarin aandacht vragen voor deze beide punten. Wethouder Jongman gaf in haar reactie op het amendement aan dat we terecht aandacht vroegen voor beide punten. Zij melde dat de gemeente met de parkeerdruk aan het werk gaat en dat in de visie op de Stationsomgeving er aandacht is voor de toekomst van De Meenthe en ook parkeren in samenhang met wonen en bedrijvigheid hier een plaats krijgen. Daarmee kregen we de gewenste toezegging en hebben we het amendement ingetrokken.


Daarna kwam een raadsbrede motie aan de orde over de brug Bodelaeke. Inwoners van Giethoorn hadden dit onderwerp ter sprake gebracht op het inwonersspreekuur. Mooi om te zien dat alle fracties van mening zijn dat er een duurzame oplossing voor deze brug moet komen die al met storingen en vernielingen te maken heeft sinds deze is aangelegd.


Wethouder Smit pakte de handschoen sportief op door te melden dat er al gesprekken geweest zijn met eigenaar Bodelaeke maar dat dit een complexe zaak is doordat er een gedeelde verantwoordelijkheid c.q. eigendom is voor gemeente Steenwijkerland, Natuurmonumenten en Bodelaeke.


Hij zag de motie als een duidelijke opdracht waar hij mee aan het werk gaat. Omdat hij verwacht dat de kosten hiervoor niet binnen het huidige budget voor onderhoud passen zal hij t.z.t. terugkomen met een voorstel bij de raad. Burgemeester Bats concludeerde dat hij, vanwege de unanieme steun, deze raadsbrede motie niet in stemming hoefde te brengen. Niemand was hier tegen.

Comments


bottom of page