top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverCPB Steenwijkerland

Motie: Monument ter herdenking van stilgeboren kinderen.


De raad van de gemeente Steenwijkerland in vergadering bijeen d.d. 07-11-2023


Overwegende dat:

  • Steenwijkerland qua oppervlakte een grote gemeente is met heel veel dorpen en kernen.

  • Steenwijkerland 16 gemeentelijke begraafplaatsen heeft waarvan alleen de begraafplaats aan de Meppelerweg in Steenwijk een monument heeft ter herdenking van stilgeboren kinderen.

  • Voor ouders die een te vroeg geboren kind hebben verloren het een belangrijke plek kan zijn om te herdenken en te rouwen.


Is van oordeel dat:

  • Vanwege de omvang van de gemeente Steenwijkerland een uitbreiding van het aantal begraafplaatsen met een monument ter herdenking van stilgeboren kinderen gewenst is;


Roept het college op:

  • Naast de begraafplaats aan de Meppelerweg in Steenwijk nog minimaal 2 algemene begraafplaatsen te zoeken die verspreid liggen over de gemeente en daar een monument te realiseren ter herdenking van stilgeboren kinderen.


en gaat over tot de orde van de dag.


Annie Muizelaar fractie CPB

Jantina Drijfhout fractie CU


Comments


bottom of page