top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverCPB Steenwijkerland

Kleine windmolens in de gemeente Steenwijkerland toegestaan


Een van de onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad op 25 januari was het ‘Beleidskader voor Kleine Windmolens in de gemeente Steenwijkerland’. Als CPB hebben we het initiatief genomen om een motie in te dienen met het verzoek aan het College met beleid te komen om het plaatsen van kleine windmolens mogelijk te maken zodat bedrijven duurzame energie kunnen produceren voor eigen gebruik. Deze motie hebben we op 26 mei 2020 ingediend samen met de fracties van CDA en BGL. Bij de stemming kreeg de motie ook de steun van de CU, GL en D66 waarmee deze met 18 stemmen voor en 9 tegen is aangenomen.


Het College is hiermee aan het werk gegaan en heeft een voorstel gedaan waarmee het voor (agrarische)ondernemers in het buitengebied mogelijk wordt om een kleine windmolen met een maximale ashoogte van max. 20 meter te plaatsen ten behoeve van eigen energie opwek. Hiermee krijgen deze bedrijven een kans om energieneutraal te worden en dat willen we als CPB van harte ondersteunen.


Dit agendapunt stond ook al op de agenda van 21 december maar toen een amendement van de CU in stemming werd gebracht werd, staakten de stemmen met 13 voor en 13 tegen vanwege een niet voltallige vergadering. De Gemeentewet schrijft dan voor dat het onderwerp in de volgende vergadering opnieuw in stemming gebracht dient te worden. En ook nu werd het tijdens de stemming nog spannend maar met de kleinst mogelijke meerderheid - 14 voor en 13 tegen - werd dit beleidskader toch aangenomen en daar zijn wij als CPB blij mee.

Kommentarer


bottom of page