top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverCPB Steenwijkerland

Motie: Geen steun voor uitbreiding vliegverkeer Lelystad Airport - aangenomen.


De raad van de gemeente Steenwijkerland in vergadering bijeen d.d. 07-11-2023


Overwegende dat:

  • Schiphol Group, ondanks de enorme weerstand die de uitbreiding van Lelystad Airport met vakantievluchten heeft opgeroepen en nog oproept, steeds weer listige alternatieven zoekt om deze uitbreiding toch mogelijk te maken;

  • Schiphol Group diverse aan agrariërs verleende Nb-vergunningen heeft opgekocht om hiermee voldoende stikstofrechten te hebben voor een vergunningaanvraag voor Lelystad Airport;

  • De Tweede Kamer de uitbreiding van Lelystad Airport met vakantievluchten controversieel heeft verklaard;

  • De uitbreiding van Lelystad Airport met vakantievluchten hiermee alleen maar uitgesteld is en op de agenda komt van een volgend kabinet;


Is van oordeel dat:

  • Vanwege de ligging van Lelystad Airport een aanvliegroutes over Steenwijkerland per definitie een laagvliegroute is;

  • Een laagvliegroute boven Steenwijkerland onmiskenbaar tot stikstofneerslag op het kwetsbare natuurgebied Weerribben-Wieden zal leiden;

  • Het maatschappelijk onaanvaardbaar is in de huidige stikstof- en milieuproblematiek om het aantal vliegbewegingen van Schiphol Group niet sterk te reduceren maar een deel te verplaatsen van Amsterdam Airport Schiphol naar Lelystad Airport.


Roept het college op:

  • Aan het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en alle fracties van de in de Tweede Kamer der Staten-Generaal vertegenwoordigde partijen schriftelijk kenbaar te maken dat de gemeente Steenwijkerland om bovengenoemde redenen tegen de uitbreiding van Lelystad Airport is;

  • Zich aan te sluiten bij andere gemeenten en provincies die van mening zijn dat uitbreiding van Lelystad Airport met vakantievluchten onaanvaardbaar is en alles in het werk te stellen om deze uitbreiding tegen te gaan.


en gaat over tot de orde van de dag.


Tilko Gernaat fractie CPB

Steven Bunt fractie PvdA

Jantina Drijfhout fractie CU

André Bus fractie BGL

Comentários


bottom of page