top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverCPB Steenwijkerland

Oud papier. Bij het oud papier?


Afgelopen politieke markt stond het oude papier in Steenwijkerland wederom op de agenda. De afgelopen 4 jaar heeft het college geprobeerd een duidelijk voorstel te maken dat recht doet aan de gewijzigde wetgeving omtrent ophalen, de kosten en opbrengsten van het oude papier én de positie van de vele vrijwilligers.


Het voorstel wat voor lag was verre van compleet en deed onvoldoende recht aan vooral het laatste aspect, de vrijwilligers. Scholen, fanfares, verenigingen etc. Zij hebben zich veelal decennialang ingespannen om het oude papier op te halen waartegenover dan een mooie opbrengst stond voor de club. En helaas zagen zij hun inbreng in het gevoerde proces onvoldoende terug.


Juist op deze laatste twee onderdelen schoot het voorstel van het college te kort.

De Raad vond in meerderheid dat het college haar werk over moest doen.

Het stuk wordt dus niet behandeld in de komende raadsvergadering maar is afgevoerd van de agenda. Helaas. Want het zou goed zijn dat deze discussie nog in deze raadsperiode beslecht kan worden. Wellicht dat de Raad dit nog voor de komende Raadsvergadering oppakt. Het kan ook niet zo zijn dat dit dossier weer doorschuift naar een volgend college.

Comentários


bottom of page