top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverCPB Steenwijkerland

Realisatie Museumproject Steenwijk


De Raad van de gemeente Steenwijkerland heeft op 4 april ingestemd met het voorstel om in de Spijkervetstallen in Steenwijk een nieuw museum te realiseren. Met de realisatie van dit museum is een bedrag van 6 miljoen gemoeid waarbij er nog veel open einden zijn omdat de grond waarop gebouwd moet worden nog niet is aangekocht. Ook zijn de sanerings- en verbouwkosten van het pand Spijkervet niet volledig inzichtelijk.


In de exploitatie wordt uitgegaan van 4 FTE aan betaalde functies om museum en collectie zo interessant te houden dat de ingeschatte bezoekersaantallen gerealiseerd gaan worden. Wanneer we kijken naar de exploitatie dan is er een jaarlijks tekort van meer dan € 300.000 waar de gemeente Steenwijkerland garant voor moet staan terwijl de overige musea in kernen als IJsselham, Vollenhove en Giethoorn jaarlijks € 3.000 aan subsidie ontvangen. De fractie van de CPB vindt deze verschillen in subsidie voor musea in Steenwijkerland niet te rechtvaardigen.


De fractie van de CPB heeft contact gehad met de voorzitters van ’t Olde Maat Uus Giethoorn en CHC Vollenhove en zij zien dit plan als te ambitieus. Er wordt uitgegaan van te hoge bezoekersaantallen, de doorwijsfunctie naar andere musea is te optimistisch en de entreeprijs is te hoog voor de getoonde collectie.


De CPB wil wel investeren in een museum maar niet als er zoveel onzekerheden zijn. Er zijn in onze ogen belangrijkere zaken zoals woningbouw en de ontsluitingswegen van Blokzijl en Ossenzijl. Wij vinden dat ook dit museum in staat moet zijn – na een eventuele ondersteuning in een korte opstartfase - om zelf de broek op te houden.


Als fractie CPB hebben we dan ook niet ingestemd met dit voorstel. Dit plan is te ambitieus, te hoogdravend en met te veel losse einden. We roepen het College dan op terug te komen met een minder ambitieus plan waar we jaarlijks, gedurende 25 jaar, geen ruim € 300.000 per jaar moeten bijleggen. Veel partijen hebben hun zorgen uitgesproken over de enorme financiële bijdrage die gevraagd wordt. Zij willen hun afweging maken bij de Perspectiefnota in juli 2023 waarin veel claims gelegd zullen worden op projecten in het belang van de inwoners van Steenwijkerland.


Als fractie van de CPB hebben we direct duidelijkheid willen geven welke claims voor ons prioriteit hebben, daar hoort naast woningbouw en de genoemde rondwegen ook een museum met een passende exploitatie bij.


Wij wachten gespannen af of de PvdA als drager van dit plan de coalitie bij de Perspectiefnota achter zich krijgt of dat er toch de vrijheid bij de overige coalitiepartijen is om een andere claim neer te leggen.

Comments


bottom of page