top of page

Programma 2018-2022 'Samen kunnen we meer!'

Download als PDF

Het verkiezingsprogramma voor de komende  4 jaar heeft de titel gekregen. 'Samen kunnen we meer!' Niet meer als gemeente bepalen wat er nodig is, maar initiatieven van onze inwoners ondersteunen en mogelijk maken.

 

 

3 Terugblik op de vorige raadsperiode

De afgelopen raadsperiode heeft de CPB deel uitgemaakt van het college. Aan het begin van dit verkiezingsprogramma geven we een overzicht van de hoofdzaken die zijn gerealiseerd.

 

Participatie: 

 • De gemeente geeft steeds meer ruimte aan inwoners en organisaties om mee te denken en doen bij het maken  en uitvoeren van plannen. Bijvoorbeeld bij het opstellen van plannen voor de korte en lange termijn voor Giethoorn, het opstellen van de visies voor Kunst & Cultuur en Recreatie & Toerisme en de G1000 burgertop over duurzaamheid.

Openbare Ruimte:

 • Het Voorpoortplein in Vollenhove is gerealiseerd, en inmiddels is ook de markt ernaartoe verplaatst.

 • Er is begonnen met het vervangen van bruggen in BeltSchutsloot.

 • Er zijn onderhoudsplannen gemaakt voor wegen, fietspaden, openbare verlichting, bruggen en oeverconstructies. Hierdoor kan de gemeente de komende jaren het onderhoud met een hogere kwaliteit uitvoeren, en voor minder geld.

 

Economie en duurzaamheid:

 • De bedrijventerreinen in Steenwijkerland hebben een betere uitstraling gekregen. Vijf terreinen hebben het Keurmerk Veilig Ondernemen en cameratoezicht. 

 • Er lopen verschillende projecten met betrekking tot duurzaamheid. Onder andere het Pilotproject LED-verlichting, zonnepanelen op openbare gebouwen en er wordt gewerkt aan een visie op duurzaamheid en alternatieve energiebronnen.

 • Omdat er voldoende aanmeldingen zijn zal worden begonnen met het aanleggen van een huis-aan-huis-glasvezelnetwerk

Cultuur:

 • Steenwijkerland heeft veel cultuur. Er wordt hard gewerkt aan een cultuurvisie in samenwerking met partijen die actief zijn op het gebied van cultuur, en met de inbreng van inwoners.

 

Sport, onderwijs en vastgoed: 

 • Bijna alle sportaccommodaties zijn op NOC/NSF niveau gebracht. Aan de laatste accommodaties wordt gewerkt.

 • Het accommodatiebeleid is geactualiseerd. Alle gemeentelijke panden zijn in kaart gebracht.

 

Openbaar Vervoer & Mobiliteit:

 • Vanuit participatie ontstaan nieuwe vormen van openbaar vervoer zoals het liftpaalproject in Oldemarkt e.o.

 • Het intercitystation in Steenwijk blijft behouden.

 • De gemeente doet, samen met ondernemers en inwoners, onderzoek naar nieuwe vormen van openbaar vervoer/mobiliteit en behoud van bestaande vormen.

 

Recreatie en Toerisme:

 • Er is nieuw beleid voor minicampings, waardoor deze tot maximaal 20 plaatsen mogen uitbreiden.

 • De Stichting Weerribben-Wieden is een feit. Het doel van de stichting is het bewerkstelligen van aantoonbare maatschappelijke (economische en ecologische) meerwaarde voor het gebied Weerribben-Wieden (Steenwijkerland) met als hart het Nationaal Park.

 • De Koloniën van Weldadigheid zijn genomineerd voor de UNESCO-werelderfgoedstatus.

 

Steenwijk binnenstad:

 • Er mag gratis geparkeerd worden in de binnenstad

 • Er is een visie op de binnenstad ontwikkeld, en een Citymanager aangesteld.

 

Werkgelegenheid, Zorg en Welzijn:

 • Met de nieuwe directies voor de InterGemeentelijke Sociale Dienst en de NoordWestGroep is er rust gekomen bij beide organisaties.

 • De transitie van het sociaal domein naar de gemeente is goed verlopen, en de transformatie is in volle gang.

bottom of page